[ THẮC MẮC ] 1 Khóa Học Là Bao Lâu ? 💝

1 Khóa học là bao lâu ? đây là câu hỏi được khá nhiều bạn học sinh, sinh viên tìm hiểu.

Hôm nay Softvn.top sẽ giải đáp cho các bạn. Cùng xem ngay nhé cả nhà!

1 Khóa học là gì? 1 khóa học là bao lâu?

Tại điều 15 quyết định 43/2007/QĐ-BGĐT, đã được duy định như sau:

1. Những trường tổ chức đào tạo theo khóa học, năm học và học kỳ.

a) Khóa học là thời gian được thiết kế để sinh viên hoàn thành một chương trình cụ thể ngành học. Tùy thuộc chương trình, khóa học sẽ được quy định như sau:

 • Đào tạo trình độ cao đẳng sẽ được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề được đào tạo đối với những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp.
 • Khoảng thời gian từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo.
 • Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ thời gian bốn đến sáu năm học tùy theo ngành từng nghề đào tạo.
 • Đối với những người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp cho trung cấp.
 • Từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với những người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo.
 • Thời gian từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với những người có bằng tốt nghiệp hệ cao đẳng cùng ngành đào tạo.

b) Một năm học sẽ có hai học kỳ chính, mỗi học kỳ chính sẽ có ít nhất 15 tuần thực học và 3 tuần thi.

Ngoài hai học kỳ chính này, Hiệu trưởng có thể xem xét quyết định tổ chức thêm một kỳ học phụ để sinh viên có thêm điều kiện được học lại; học bù hoặc học vượt.

Mỗi học kỳ phụ sẽ có ít nhất 5 tuần thực học và 1 tuần thi.

2. Căn cứ vào khối lượng học tập và nội dung kiến thức tối thiểu quy định cho những chương trình, Hiệu trưởng sẽ dự kiến phân bổ số học phần cho từng năm học, từng học kỳ.

3. Thời gian phân bổ tối đa hoàn thành chương trình bao gồm: thời gian thiết kế cho các chương trình quy định tại khoản 1 của Điều này:

 • Cộng với thời gian 2 học kỳ đối với các khóa học dưới 3 năm.
 • 4 học kỳ đối với những khóa học từ 3 đến dưới 5 năm.
 • 6 học kỳ đối với những khóa học từ 5 đến 6 năm.

Tùy theo điều kiện đào tạo của các nhà trường, các Hiệu trưởng quy định thời gian tối đa cho mỗi chương trình học, nhưng không được vượt quá hai lần so với thời gian đã thiết kế cho chương trình đó.

Những đối tượng được hưởng chính sách ưu tiên theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hệ đại học, cao đẳng hệ chính quy không sẽ bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành chường trình học.

Như vậy 1 khóa học là bao lâu? – theo quy định trên thì để hoàn thành một khóa học đối với những sinh viên là

 • Không được thêm quá với 2 học kỳ đối với những khóa học dưới 3 năm.
 • 4 học kỳ đối với những khóa học từ 3 đến dưới 5 năm.
 • 6 học kỳ đối với những khóa học từ 5 đến 6 năm.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định các đối tượng được ưu tiên khi tuyển sinh đại học, cao đẳng sẽ không bị hạn chế về thời gian tối đa để hoàn thành các chương trình đào tạo.

1 kỳ đại học là bao nhiêu tháng ?

Đây là thắc mắc khá nhiều bạn sinh viên đại học, nhất là bạn đang theo học tại những trường tính học phí theo tháng.

Nếu nắm rõ được số tháng của một học kỳ sẽ giúp cho bạn tính được học phí một kỳ của mình dễ dàng.

Còn đối với các trường tính mức học phí theo số tín chỉ đăng ký thì bạn phải căn cứ theo tín chỉ đăng ký theo kỳ đó.

Nói chung thì số lượng tháng của 1 học kỳ sẽ được tính như sau:

Đa số các trường đại học đều mỗi năm sẽ có 2 học kỳ chính, đây là số học kỳ bắt buộc với 15 tuần học và 3 tuần để thi cử.

Như thế tính ra mỗi kỳ học sẽ có khoảng 4 – 5 tháng, nhưng vẫn tùy theo sự sắp xếp của giảng viên bộ môn hay do nhiều yếu tố khác mà sẽ có sự điều chỉnh thật phù hợp.

Vậy tín chỉ là gì?

Tín chỉ là một đơn vị dùng để đo lường khối lượng học tập của hệ thống ECTS.

Một tín chỉ được quy định như sau:

 • Bằng 15 tiết học lý thuyết; Số lượng 30 – 45 tiết thực hành, thí nghiệm hoặc thảo luận.
 • Thời gian 45 – 90 giờ thực tập tại cơ sở.
 • 45 – 60 giờ làm bài tiểu luận, bài tập lớn hoặc các đồ án, khoá luận tốt nghiệp.

Quy định về việc đăng ký học tín chỉ của Bộ GD&ĐT

Hiện nay, có hai phương thức được giảng dạy tại các trường đại học: phương thức học tín chỉ và phương thức học niên chế.

Đào tạo theo niên chế là cách đào tạo theo năm học, mỗi chương trình đào tạo của một ngành học sẽ được quy định đào tạo trong một số năm nhất định.

Đào tạo theo tín chỉ thì không tổ chức theo năm học mà theo học kỳ.

Một năm các sinh viên học có thể tổ chức đào tạo từ 2-3 học kỳ, mỗi chương trình đào tạo của mỗi một ngành học nhất định không tính theo năm mà tính theo những sự tích lũy kiến thức của sinh viên.

Sinh viên tích lũy đủ số lượng tín chỉ quy định cho một ngành học thì sẽ được cấp bằng tốt nghiệp đại học, sau đó được ra trường.

Hiện tại, đa phần các trường hiện nay đã thay đổi theo xu hướng đào tạo theo tín chỉ, lấy người học làm trung tâm.

Theo ban hành chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, khối lượng tối thiểu mà các học sinh, sinh viên được đăng kí trong 1 kì học như sau:

 • Số lượng tín chỉ đăng ký học tối thiểu, tối đa cho mỗi học kỳ chính do từng chương trình đào tạo quy định nhưng không được ít hơn 14 (trừ học kỳ của cuối khóa học) và không vượt quá 25 tín chỉ, mỗi học kỳ hè cũng không vượt quá 12.
 • Đăng ký số lượng 14 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ của cuối khóa học, đối với những sinh viên được xếp hạng học lực mức độ bình thường. Số lượng đăng ký 10 tín chỉ cho mỗi học kỳ, trừ học kỳ cho cuối khóa học, đối với những sinh viên đang trong thời gian đang bị xếp hạng học lực yếu. Không có quy định khối lượng học tập tín chỉ tối thiểu đối với sinh viên ở học kỳ phụ.
 • Số lượng tín chỉ đăng ký tại các trường đại học: Tối đa đăng kí được số lượng 30 tín chỉ một kỳ
 • Việc đăng ký tối đa cho các học sinh không được Bộ GD&ĐT ghi rõ nhưng theo khối lượng chương trình học thì trung bình chúng ta được phép đăng ký tối đa 30 tín chỉ một kỳ học.
 • Bên cạnh đó, trong một năm học sẽ có kỳ học hè để các bạn có thể học vượt. Việc đăng ký tín chỉ học hè cũng tuỳ từng trường ra quy định như là trường Đại học Tài Chính Marketing nhiều bạn có thể đăng ký tối đa 5 môn tính bằng 14 tín chỉ (những môn như kỹ năng hoặc thể dục chỉ tính 1 tín chỉ, những môn đại cương hoặc môn chuyên ngành với số lượng từ 2 tín chỉ trở lên và học 2 buổi 1 tuần vào kỳ hè).
 • Nhưng ở một số trường như Đại học Công Nghiệp Thực Phẩm chỉ cho đăng ký tối đa số lượng là 12 tín chỉ. Ở một số trường sẽ học theo niên chế như là Đại học Văn Lang.

Vậy 1 năm học đào tạo sẽ có bao nhiêu tín chỉ? Trên thực tế, việc lựa chọn tín chỉ sẽ tuỳ vào năng lực và việc sắp xếp thời gian phù hợp đối với các bạn học sinh, sinh viên.

Để các bạn có thể rõ ràng hơn việc đăng ký học, trong một ngày các bạn có thể học tới 18 tiết (6 tiết sáng, 6 tiết chiều và 6 tiết tối).

Vậy trong một năm học chúng ta có thể đăng ký tối đa số lượng là 84 tín chỉ (với những bạn không lựa chọn học hè là 70 tín chỉ).

học đại học bao nhiêu năm ?

 • Đào tạo trình độ cao đẳng được thực hiện từ hai đến ba năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo.
 • Đào tạo trình độ đại học được thực hiện từ bốn đến sáu năm học tùy theo ngành nghề đào tạo đối với người có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc bằng tốt nghiệp trung cấp; từ hai năm rưỡi đến bốn năm học đối với người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành đào tạo; từ một năm rưỡi đến hai năm học đối với người có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành đào tạo.

1 năm học có bao nhiêu tuần ?

Theo Quyết định số 2551/QĐ-BGDĐT ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thì giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông có 35 tuần thực học (học kỳ I 18 tuần, học kỳ II 17 tuần).

Vậy việc bạn học hè có nên hay không?

 • Hiện nay, nhiều trường đại học không có quy định bắt buộc học sinh, sinh viên phải học hè, những bạn nào muốn nhanh chóng ra trường thì việc lựa chọn học hè là một cách hiệu quả.
 • Nhưng cũng có rất nhiều ý kiến trái chiều về chuyện học sinh, sinh viên học hè, học hè sẽ làm mất đi tuổi trẻ của sinh viên, chẳng hạn mất sự trải nghiệm về cuộc sống. Hè các bạn nên đi làm, va chạm, đi tình nguyện hay học một số kỹ năng khác. Vậy đâu mới là ý kiến đúng nhỉ?
 • Với việc các bạn học hay lựa chọn không học hè, thì đây là một lựa chọn của mỗi người. Không ai có thể ngăn cấm hay có thể bắt buộc các bạn làm theo ý họ. Chỉ cần bạn muốn và tin bản thân mình làm đúng, bạn sẽ tìm được câu trả lời cho riêng cho chính mình.

Một tín chỉ mất bao nhiêu tiền?

Chắc hẳn đây sẽ là thắc mắc của rất nhiều bạn học sinh, sinh viên hiện nay phải không nào? Vấn đề học phí này còn tùy thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau.

Giữa nhiều môi trường đào tạo cũng như các ngành nghề, hệ đào tạo mà những bạn sinh viên muốn theo học.

Theo softvn.top, nếu các bạn có như cầu học một ngành nghề của trường nào đó, các bạn nên liên hệ trực tiếp với trường đang đào tạo ngành học đó để được tư vấn tận tình và giải đáp các thắc mắc của các bạn chính xác nhất.

1 khóa học là bao lâu? – thời gian phụ thuộc vào ngành nghề các bạn sinh viên lựa chọn đào tạo, sẽ có thời gian đào tạo ngắn dài khác nhau.

Hy vọng với bài viết này, softvn đẫ giải đáp cho cắc bạn về 1 Khóa Học Là Gì ? 1 khóa học là bao lâu? 1 Năm Đại Học Có số lượng Tín Chỉ là bao nhiêu?

Chúc các bạn thành công!

Có thể bạn quan tâm:

[TÌM HIỂU] 1$ Bằng Bao Nhiêu Tiền Việt💝

[TÌM HIỂU] 2K8 Bao Nhiêu Tuổi💝