Tổng hợp danh sách tên viết tắt các bang của nước Mỹ

Danh sách tổng hợp tên viết tắt các bang của Mỹ đầy đủ nhất: Trong đó, thủ đô Washington có tên chính thức là District of Columbia, có nghĩa là Đặc khu Columbia, viết tắt là DC, tên chính thức: Washington, D.C. Cần phân biệt thủ đô Washington (Washington,D.C) và bang Washington (Washington State), 2 khu vực hành chính này hoàn toàn khác nhau. Thủ đô Washington là trung tâm chính trị, ngoại giao, văn hóa, kinh tế, lịch sử lớn nhất của Hoa Kỳ nằm ở phía Đông nước Mỹ, còn bang Washington là một bang nằm tại phía Tây Bắc Thái Bình Dương của nước Mỹ, giáp Canada, có thành phố Seattle nổi tiếng.

Trong 16 vùng lãnh thổ của Mỹ có 5 vùng lãnh thổ có dân cư, đó là: Puerto Rico, Guam,Northern Marianas, United States Virgin Islands và American Samoa. 11 vùng lãnh thổ còn lại rất ít người ở.

Du học Mỹ, các bạn sẽ gặp tên viết tắt các tiểu bang và các vùng lãnh thổ phổ biến của Mỹ trên các bưu phẩm, sách báo rất nhiều. Việc biết tên viết tắt các khu vực hành chính này sẽ giúp bạn thuận lợi và nhanh chóng trong việc tiếp nhận thông tin.

Có 4 cách viết tắt thông dụng: viết tắt bằng hai mẫu tự đầu tiên của tên tiểu bang(Alabama: AL, Arkansas: AR); viết tắt bằng mẫu tự đầu và mẫu tự cuối của tên tiểu bang(Kentucky:KY), viết tắt bằng mỗi mẫu tự đầu tiên của mỗi chữ (New York: NY); viết tắt bằng mẫu tự đầu và mẫu tự nào đó trong tên tiểu bang, thường là phụ âm thứ hai (Texas: TX).

Sau đây là tên viết tắt các bang của Mỹ (bao gồm các vùng lãnh thổ) các bạn cùng giữ làm tư liệu nhé.

STT Tiểu bang hoặc lãnh thổ Viết tắt 1 Alabama AL 2 Alaska AK 3 Arizona AZ 4 Arkansas AR 5 California CA 6 Colorado CO 7 Connecticut CT 8 Delaware DE 9 Florida FL 10 Georgia GA 11 Hawaii HI 12 Idaho ID 13 Illinois IL 14 Indiana IN 15 Iowa IA 16 Kansas KS 17 Kentucky KY 18 Louisiana LA 19 Maine ME 20 Maryland MD 21 Massachusetts MA 22 Michigan MI 23 Minnesota MN 24 Mississippi MS 25 Missouri MO 26 Montana MT 27 Nebraska NE 28 Nevada NV 29 New Hampshire NH 30 New Jersey NJ 31 New Mexico NM 32 New York NY 33 North Carolina NC 34 North Dakota ND 35 Ohio OH 36 Oklahoma OK 37 Oregon OR 38 Pennsylvania PA 39 Rhode Island RI 40 South Carolina SC 41 South Dakota SD 42 Tennessee TN 43 Texas TX 44 Utah UT 45 Vermont VT 46 Virginia VA 47 Washington WA 48 West Virginia WV 49 Wisconsin WI 50 Wyoming WY 51 Thủ đô Washington DC Vùng lãnh thổ Viết tắt 52 American Samoa AS 53 Guam GU 54 Quần đảo Bắc Mariana MP 55 Puerto Rico PR 56 Quẩn đảo Virgin VI

/viet-tat-cac-bang-cua-my-

Danh sách tên viết tắt các bang của mỹ, nguồn: Du học INEC

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Hỏi Hay

Recommended For You