Thủ tục chốt thuế chuyển quận phải thực hiện những công việc gì?

Nhận chốt thuế nhanh từ 3 – 5 ngày tại Hà Nội!

Mẫu 09-MST Thông báo về về việc người nộp thuế chuyển địa điểm để làm gì?

Công ty khi thay đổi địa chỉ khác quận, thay đổi địa chỉ khác tỉnh phải nộp kèm mẫu 09-MST Thông báo về về việc người nộp thuế chuyển địa điểm trong hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Do đó trước khi nộp hồ sơ thay đổi, công ty phải thực hiện thủ tục tại chi cục thuế cũ để được cấp mẫu 09-MST đã nêu.

Quy trình thủ tục chốt thuế chuyển trụ sở công ty khác quận

Thủ tục chốt thuế chuyển quận giúp thay đổi cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, các bước thủ tục chốt thuế bao gồm:

  1. Bước 1: Nộp tờ khai điều chỉnh thông tin đăng ký thuế 08-MST
  2. Bước 2: Liên hệ cơ quan thể để xác định các nghĩa vụ còn nợ
  3. Bước 3: Nộp các tờ khai thuế GTGT, báo cáo hóa đơn theo yêu cầu
  4. Bước 4: Nhận thông báo về việc người nộp thuế chuyển địa điểm

Các nghĩa vụ cần chốt về thuế khi chuyển trụ sở khác quận

Theo khoản 2 Điều 36 Luật quản lý thuế 2019, khi thay đổi trụ sở khác Quận, Huyện đồng thời với việc thay đổi cơ quan quản lý thuế. Doanh nghiệp cần làm thủ tục thông báo thay đổi cơ quan thuế quản lý (hay còn gọi là chốt thuế chuyển Quận) trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày phát sinh thông tin thay đổi

✔ Hồ sơ thực hiện chốt thuế chuyển quận

Căn cứ theo điểm b khoản 1 điều 13 thông tư 95/2016/TT-BTC hồ sơ thay đổi cơ quan thuế quản lý bao gồm:

  1. Tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST
  2. Bản sao không yêu cầu chứng thực Giấy phép thành lập và hoạt động, hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động đơn vị trực thuộc, hoặc Quyết định thành lập, hoặc Giấy phép tương đương do cơ quan có thẩm quyền cấp nếu thông tin đăng ký thuế trên các Giấy tờ này có thay đổi
  3. Giấy giới thiệu của người đi làm thủ tục chốt thuế

Theo đó, Doanh nghiệp chỉ cần kê khai và nộp mẫu 08-MST về địa chỉ cũ và địa chỉ mới dự kiến chuyển đến là được Chi cục thuế quận huyện cũ giải quyết thủ tục hành chính.

✔ Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn khi chuyển cơ quan thuế quản lý

Trước khi gửi hồ sơ chuyển cơ quan thuế quản lý đơn vị, tổ chức phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn đến thời điểm chuyển đi để chốt hoá đơn khi làm thủ tục. Và từ thời điểm báo cáo hóa đơn sẽ không được sử dụng hóa đơn cho đến khi hoàn thành thủ tục chuyển trụ sở khác quận. Do vậy công ty nên dự phòng việc này để đưa ra số liệu báo cáo hợp lý.

✔ Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính

Công ty phải nộp tiền thuế TNDN phát sinh trong kỳ, do đó cần phải kiểm tra xem thời điểm chuyển trụ sở thuế TNDN tạm tính của công ty là bao nhiêu.

Sau khi hoàn thành các thủ tục này, chi cục thuế sẽ ra văn bản xác nhận doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ thuế đối với nhà nước và doanh nghiệp có thể thực hiện việc chuyển trụ sở đến quận, huyện mới.

Có được tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử khi chuyển sang quận mới

Địa chỉ của doanh nghiệp cũng là một trong những thông tin được thể hiện trên hóa đơn điện tử. Địa chỉ không chỉ dùng để khai báo trụ sở doanh nghiệp, mà đây còn là thông tin có mối quan hệ mật thiết với cơ quan thuế phụ trách tại địa phương doanh nghiệp hoạt động. Để tiếp tục sử dụng hóa đơn điện tử khi chuyển sang quận mới thì doanh nghiệp phải tiến hành nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đến cơ quan thuế chuyển đi trước khi lập thông báo điều chỉnh thông tin trên thông báo phát hành hóa đơn điện tử và gửi đến cơ quan thuế nơi chuyển đến.

Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính gửi cơ quan thuế

Hiện tại thủ tục chốt thuế chuyển quận không yêu cầu hồ sơ có thông báo thay đổi trụ sở công ty như trước đây. Doanh nghiệp chỉ cần kê khai và nộp mẫu tờ khai Điều chỉnh thông tin đăng ký thuế mẫu 08-MST được ban hành kèm theo Thông tư 95/2016/TT-BTC ngày 28/6/2016.

Tham khảo: Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

Có phải quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp khi chốt thuế

Theo điểm b khoản 3 điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC quy định về xử lý hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế và trả kết quả trong trường hợp Người nộp thuế do Chi cục Thuế quản lý thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhưng khác quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh

– Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi: Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời Điểm thay đổi địa chỉ trụ sở với người nộp thuế, lập Thông báo người nộp thuế chuyển địa Điểm mẫu số 09-MST ban hành kèm theo Thông tư này gửi 01 (một) bản cho người nộp thuế, 01 (một) bản cho cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến để thông báo tình hình thực hiện nghĩa vụ của người nộp thuế.

– Tại cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến: Cơ quan thuế nơi người nộp thuế chuyển đến căn cứ hồ sơ chuyển địa Điểm của người nộp thuế, thông tin thay đổi địa chỉ trụ sở của cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp), cập nhật thông tin đăng ký thuế của người nộp thuế trên Hệ thống ứng dụng đăng ký thuế để tiếp tục quản lý người nộp thuế.

Như vậy, đối với trường hợp thay đổi địa điểm trong cùng địa bàn tỉnh nhưng khác quận, huyện, thành phố (chốt thuế chuyển quận) thì cơ quan thuế nơi chuyển đi thực hiện đối chiếu nghĩa vụ đến thời điểm thay đổi địa chỉ với người nộp thuế và lập 1 bản thông báo người nộp thuế chuyển địa điểm đến cho cơ quan thuế nơi chuyển đến; người nộp thuế không phải làm thủ tục quyết toán với cơ quan thuế.

Thời gian thực hiện thủ tục chốt thuế là bao nhiêu ngày?

Thời gian giải quyết hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký thuế của cơ quan thuế: Chậm nhất không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế nhận được hồ sơ đăng ký thuế đầy đủ theo quy định của người nộp thuế (điểm b khoản 3 điều 15 Thông tư 95/2016/TT-BTC).

Công ty Luật Trí Nam chuyên dịch vụ thay đổi ĐKKD trọn gói đảm bảo NHANH – UY TÍN, quý doanh nghiệp cần trợ giúp hãy liên hệ Luật sư ngay hôm nay.

Tham khảo: Thay đổi đăng ký kinh doanh