Hướng dẫn chi tiết cách xóa tài khoản Paypal mới nhất

Bạn chỉ mất vài phút để xóa tài khoản PayPal của mình. Tuy nhiên hãy cân cân nhắc thật kỹ vì khi tài khoản bị xóa toàn bộ quyền lợi của bạn từ Paypal sẽ mất đi.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Có một số lý do người dùng chọn đóng tài khoản PayPal của mình. Tuy nhiên trước khi thực hiện thao tác này bạn cần cân nhắc lý do vì sao cần đóng tài khoản:

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

 • Không có nhu cầu sử dụng PayPal trong tương lương. Người dùng tìm được một cổng thanh toán với chi phí rẻ hơn để thay thế.
 • Tài khoản PayPal có thể bị sử dụng trái phép và cần xóa tài khoản để đảm bảo an toàn.
 • Muốn mở lại tài khoản mới với một tài khoản email khác
 • Tài khoản doanh nghiệp không còn hoạt động.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Bạn cần nhớ rằng một khi đã xóa tài khoản PayPal thì sẽ không thể mở lại được. Điều đó có nghĩa là tất cả lịch sử giao dịch sẽ bị mất. Vì vậy hãy chụp lại hoặc in ra lịch sử giao dịch trong PayPal phòng khi bạn sẽ cần tới một ngày nào đó.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Để xóa tài khoản PayPal bạn sẽ cần tới một chiếc laptop hoặc máy tính. Tài khoản PayPal không thể xóa được trên điện thoại di động.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Nếu sau khi cân nhắc mọi vấn đề, bạn quyết định vẫn tiếp tục đóng tài khoản, trước đó bạn cần chắc chắn đã thu toàn bộ số dư từ tài khoản của mình.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Để rút toàn bộ số dư từ tài khoản bạn có thể chọn:

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

 • Chuyển số dư sang tài khoản ngân hàng.
 • Yêu cầu kiểm tra từ tài khoản PayPal
 • Sử dụng số dư trong tài khoản của mình để mua hàng từ một shop bán hàng online ưa thích.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Hướng dẫn đăng ký thẻ Visa ảo online trong 10 phút

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Nếu trong tài khoản PayPal vẫn còn số dư, tiền đang ở trạng thái chờ xử lý hoặc một số vấn đề tranh chấp chưa được xử lý thì bạn sẽ không thể đóng được tài khoản.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Chỉ khi tiền đã được chuyển về, mọi vấn đề liên quan tới tới khoản được giải quyết thì bạn mới có thể thực hiện được thao tác đóng tài khoản.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Khi tài khoản PayPal đã bị đóng, bạn sẽ không thể truy cập vào tài khoản của mình. Mọi lịch sử giao dịch cũng sẽ bị mất. Mọi thanh toán trong tương lai sẽ không thể thực hiện được bằng tài PayPal đã đóng.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tuy nhiên bạn có thể tạo một tài khoản PayPal mới và vẫn có thể sử dụng email của tài khoản đóng để tạo.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Sau khi cân nhắc đến lợi và hại của việc đóng tài khoản PayPal mà bạn vẫn muốn tiếp tục thực hiện thao tác này thì dưới đây sẽ là hướng dẫn chi tiết.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản PayPal
 • Bước 2: Nhấp vào menu Setting (cài đặt) bên cạnh nút Log out (đăng xuất)
 • Bước 3: Trong phần Account Options (tùy chọn tài khoản) nhấp vào nút Close your account (đóng tài khoản của bạn)
 • Bước 4: Nếu được yêu cầu hãy nhập chi tiết ngân hàng của bạn
 • Bước 5: Nhấp vào nút Close Account (đóng tài khoản).

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Xóa tài khoản PayPal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

B1: Đăng nhập vào tài khoản PayPal và kiểm tra số dư trong tài khoản

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Cách xóa tài khoản PayPal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

B2: Vào phần cài đặt của tài khoản bằng cách kích chuột vào biểu tượng ⚙️

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Kiểm tra số dư tài khoản PayPal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

B3: Vào phần Account

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Cách thay đổi tài khoản google drive trên máy tính

Vào phần cài đặt tài khoản PayPal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

B4: Click vào phần Close Account

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Đóng tài khoản PayPal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

B5: Thực hiện theo yêu cầu trên màn hình

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Thực hiện yêu cầu trên màn hình

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

B6: Chọn lý do đóng tài khoản

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Chọn lý do đóng tài khoản Paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Bước 7: Chọn đóng tài khoản PayPal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Đóng tài khoản PayPal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Đóng tài khoản PayPal doanh nghiệp

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

 • Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản PayPal
 • Bước 2: Nhấp vào phần “Profile” bên cạnh phần đăng xuất
 • Bước 3: Chọn Profile and Setting
 • Bước 4: Chọn Account Settings
 • Bước 5: Chọn Close Account để xóa tài khoản PayPal

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Có thể thấy xóa tài khoản PayPal khá đơn giản và không mất phí. Tuy nhiên cần cân nhắc thật kỹ trước khi ấn nút Close Account. Bởi một khi tài khoản bị khóa sẽ không mở lại được.

Tham khảo: Thu hồi 14 loại mỹ phẩm không đảm bảo chất lượng – Hoạt động Ngành – Cổng thông tin điện tử Sở y tế Hà Nội

Đang hot: Hướng dẫn vệ sinh hand spinner để kéo dài tuổi thọ và tăng sức bền vòng quay | websosanh.vn

Xem thêm: Cách xóa tài khoản paypal

Recommended For You