Cách viết giấy biên nhận tiền đặt cọc

Mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc. Trong các giao dịch dân sự, đặc biệt là hành vi mua bán, đặt cọc không còn là hình thức xa lạ gì đối với chúng ta. Các bên khi đặt cọc một khoản tiền để giao dịch lưu ý làm giấy biên nhận tiền đặt cọc để chứng minh các bên đã đặt cọc và nhận cọc. Nhiều trường hợp xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp, bị lừa đảo bởi không có giấy biên nhận tiền đặt cọc. Mời bạn đọc tham khảo và tải về mẫu giấy biên nhận tiền đặt cọc trong bài viết của Hoatieu.vn nhé.

1. Đặt cọc là gì?

Theo quy định tại Điều 328 Bộ luật Dân sự hiện hành, đặt cọc là việc bên đặt cọc giao cho bên nhận đặt cọc một tài sản đặt cọc trong một thời hạn nhất định để bảo đảm việc ký kết và thực hiện hợp đồng.

Theo đó, tài sản đặt cọc bao gồm:

– Tiền

– Kim khí quý

– Đá quý

– Vật có giá trị khác

2. Giấy biên nhận tiền đặt cọc 2023 mới cập nhật

Nội dung mẫu Giấy biên nhận tiền đặt cọc được trình bày cụ thể như sau:

3. Cách viết giấy biên nhận tiền cọc

1. Thông tin bên bán

– Ghi rõ họ tên (được viết bằng chữ in hoa, có dấu).

– Ghi số chứng minh thư, ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ của người bán.

2. Thông tin về người mua

– Họ và tên (viết bằng chữ in hoa, có dấu).

– Số chứng minh thư, ghi rõ ngày cấp, nơi cấp.

– Địa chỉ của người mua.

3. Thông tin về tài sản mua bán

– Tên tài sản.

– Ghi rõ số lượng cụ thể bằng số và bằng chữ.

– Ghi rõ giá bán bằng số và bằng chữ.

– Tổng giá trị thanh toán bằng số và bằng chữ.

– Ghi số số tiền mà bên mua đã đặt cọc cho bên bán bằng số và bằng chữ.

Mục “Bên đặt cọc”: Bên đặt cọc hay sau này sẽ là bên mua nhà đất. Mục này cần phải ghi đầy đủ, chính xác thông tin về họ, tên, năm sinh; số chứng minh (hoặc căn cước hoặc hộ chiếu) kèm theo nơi cấp và cơ quan cấp và hộ khẩu thường trú.

Mục “Bên nhận đặt cọc”: Bên nhận đặt cọc sẽ là bên bán nhà đất trong Hợp đồng mua bán nhà đất. Tương tự như bên đặt cọc cũng phải nêu rõ, cụ thể thông tin về họ, tên, năm sinh, chứng minh nhân dân (hoặc căn cước, hộ chiếu): Số, ngày cấp, cơ quan cấp… và hộ khẩu thường trú.

Mục “số tiền”: Đây là mục quan trọng nhất của Giấy giao nhận tiền. Do đó, cần phải ghi cụ thể số tiền đặt cọc bằng số và bằng chữ.

Ví dụ: Số tiền là 500.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng)

Ngoài ra, còn nên nêu cách xử lý số tiền này thế nào.

Ví dụ: Số tiền này sẽ được trừ vào tiền mua bán nhà đất sau khi hai bên thực hiện việc chuyển nhượng nhà đất theo quy định.

Mục “Lý do đặt cọc”: Vì đây là giấy giao nhận tiền đặt cọc để mua bán nhà đất nên lý do đặt cọc sẽ là để nhận chuyển nhượng nhà đất vào ngày….. Trong mục này có thể nêu qua về thông tin của nhà đất mà hai bên dự định mua bán.

Mục “Thời hạn đặt cọc”: Nêu rõ thời gian đặt cọc là bao nhiêu ngày, tháng, năm và bao gồm thời điểm bắt đầu đặt cọc đến khi việc đặt cọc kết thúc.

4. Giấy biên nhận tiền đặt cọc mua xe máy

5. Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất

Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất là mẫu giấy phổ biến được sử dụng khi thực hiện thủ tục mua bán đất. Đặt cọc và giấy nhận tiền đặt cọc là một trong mẫu giấy quan trọng và đầu tiên trong quá trình thực hiện thủ tục này. Giấy nhận tiền đặt cọc có thể được viết tay hoặc đánh may. Mẫu giấy có giá trị pháp lý kể từ khi các bên đã ký vào giấy đặt cọc.

6. Giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất có phải công chứng không?

Đặt cọc là việc một bên (sau đây gọi là bên đặt cọc) giao cho bên kia (sau đây gọi là bên nhận đặt cọc) một khoản tiền hoặc kim khí quý, đá quý hoặc vật có giá trị khác (sau đây gọi chung là tài sản đặt cọc) trong một thời hạn để bảo đảm giao kết hoặc thực hiện hợp đồng.

Pháp luật không bắt buộc Hợp đồng đặt cọc phải công chứng, chứng thực. Trường hợp các bên chỉ ký giấy tay thì HĐ đặt cọc vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên trên thực tế, chúng ta không thể lường trước các trường hợp tranh chấp phát sinh đặc biệt về mua bán đất, do vậy việc công chứng giấy nhận tiền đặt cọc mua bán đất là việc nên làm để phòng trừ các rủi ro về sau.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé.

  • Mẫu biên bản giao nhận tiền đặt cọc
  • Giấy biên nhận đơn khiếu nại, tố cáo
  • Giấy đặt cọc mua bán nhà