Lưu ngay Top 20+ cách sử dụng hàm boolean trong java hot nhất hiện nay

Bài viết được sự cho phép của tác giả Trần Hữu Cương

Kiểu dữ liệu / Data type là gì?

Trong lập trình C/C++ (hoặc các ngôn ngữ khác), kiểu dữ liệu chính là phần xác định các giá trị mà một biến có thể nhận hay giá trị mà một hàm có thể trả về.

Kiểu dữ liệu của một biến, xác định kích thước (số byte) của biến đó.

Có 4 kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ là: Kiểu dữ liệu cơ bản, kiểu dữ liệu enum, kiểu void và kiểu dữ liệu nâng cao.

Kiểu dữ liệu cơ bản

Kiểu dữ liệu cơ bản là kiểu dữ liệu số học, có thể là số nguyên (integer) hoặc số thực (float).

Kiểu số nguyên (integer)

Với kiểu dữ liệu số nguyên (integer) ta có các loại sau:

Kiểu Kích thước Vùng giá trị char 1 byte -128 tới 127 hoặc 0 tới 255 unsigned char 1 byte 0 tới 255 signed char 1 byte -128 tới 127 int 2 hoặc 4 bytes -32,768 tới 32,767 hoặc -2,147,483,648 tới 2,147,483,647 unsigned int 2 hoặc 4 bytes 0 tới 65,535 hoặc 0 tới 4,294,967,295 short 2 bytes -32,768 tới 32,767 unsigned short 2 bytes 0 tới 65,535 long 4 bytes -2,147,483,648 tới 2,147,483,647 unsigned long 4 bytes 0 tới 4,294,967,295

Cùng là dữ liệu kiểu số học nhưng ta lại có nhiều kiểu khác nhau. Việc này giúp tiết kiệm bộ nhớ là linh động hơn trong việc lưu dữ liệu.

Ví dụ khi lưu tuổi một người ta chỉ cần dùng kiểu char hoặc unsigned char. Vừa tiết kiệm bộ nhớ nhưng vẫn đảm bảo có thể lưu tất cả các tuổi có thể xảy ra.

Nhưng với trường hợp dữ liệu lớn hơn, như số người trong một quốc gia thì lên tới con số hàng triệu. Do đó ta phải sử dụng loại dữ liệu khác như int

Kiểu số thực (float)

Tương tự với kiểu dữ liệu số thực (dấu phẩy động) ta cũng có các loại sau:

Kiểu Kích thước Vùng giá trị Độ chính xác float 4 byte 1.2E-38 tới 3.4E+38 6 vị trí thập phân double 8 byte 2.3E-308 tới 1.7E+308 15 vị trí thập phân long double 10 byte 3.4E-4932 tới 1.1E+4932 19 vị trí thập phân

Code ví dụ:

Kết quả:

Các kiểu dữ liệu trong lập trình C/C++ (Data type)

Kiểu dữ liệu Enum

Kiểu dữ liệu Enum trong ngôn ngữ C hay còn gọi là kiểu dữ liệu cố định, kiểu liệt kê. Giá trị của một Enum chỉ có thể nhận giá trị là một số các số nguyên cho trước.

Kiểu Enum này khá giống với kiểu Enum trong Java, Node.js hay Python…

Kiểu Void

Kiểu void dùng xác định không có giá trị nào (không phải là null).

Nó được sử dụng trong các trường hợp sau đây:

 • Kiểu trả về của một hàm: khi một không trả về dữ liệu gì thì hàm đó có kiểu void

Ví dụ:

 • Hàm với tham số void (tức là hàm không có tham số đầu vào)

Ví dụ: 2 cách viết dưới đây tương đương nhau:

 • Con trỏ kiểu void void * được dùng để tham chiếu thới địa chỉ của một đối tượng (chứ không phải là một kiểu dữ liệu mới. Phần này hơi khó hiểu mình sẽ có bài riêng)

Kiểu Dữ liệu nâng cao

Các kiểu dữ liệu nâng cao của C gồm:

 • Con trỏ (pointer)
 • Kiểu mảng (array)
 • Kiểu cấu trúc (structure)
 • Kiểu union
 • Kiểu hàm (function)

Kiểu dữ liệu boolean

Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++

Kiểu dữ liệu Boolean là một kiểu dữ liệu có chỉ có thể nhận một trong hai giá trị như đúng/sai (true/false, yes/no, 1/0) nhằm đại diện cho hai giá trị thật (truth value).

Trong lập trình C kiểu boolean sẽ được gọi là bool (trong Java thì gọi là boolean, trong Python thì gọi là bool… tùy theo ngôn ngữ)

Ban đầu, ngôn ngữ C không hỗ trợ kiểu bool, mà nó dùng số integer để biểu thị true/false (0 tức là false, khác 0 tức là true). Bắt đầu từ phiên bản C99 standard for C language thì mới bắt đầu hỗ trợ kiểu bool.

Lưu ý

Kiểu String

C/C++ không có loại dữ liệu string (text) dùng để hiển thị văn bản. Để hiển thị các giá trị kiểu text/string, ta dùng kiểu char. Thực chất char vẫn là kiểu số, nhưng tùy theo giá trị mà nó được hiểu thành các ký tự trong bảng mã ASCII. Một đoạn text/string trong C/C++ sẽ là một mảng char

Ví dụ số 32 tương ứng với dấu cách, 48 tương ứng với ký tự ‘0’, 65 tương ứng với ký tự ‘A’.

Để hiển thị đoạn text ‘hello’ thì ta cần mảng char tương ứng là [104, 101, 108, 108, 111]

Kiểu bool

Trong lập trình C, thực chất bool chính là kiểu integer (0 tức là false, khác 0 tức là true)

Bài viết gốc được đăng tải tại codecute.com

Có thể bạn quan tâm:

 • Tổng hợp vector trong C++
 • Modern C++ binary RPC framework gọn nhẹ, không cần code generation
 • Thêm kiểm tra type trong Javascript với VS Code

Xem thêm các vị trí tuyển dụng lập trình C/C++ lương cao tại đây

Top 24 cách sử dụng hàm boolean trong java biên soạn bởi Nhà Xinh

Kiến thức về boolean là gì | Sen Tây Hồ

 • Tác giả: sentayho.com.vn
 • Ngày đăng: 08/30/2022
 • Rate: 4.85 (950 vote)
 • Tóm tắt: Trong lập trình C kiểu boolean sẽ được gọi là bool (trong Java thì gọi là … Với cách này ta sử dụng kiểu bool của C (với C++ thì mặc định không cần khai …

Kiểu bool, boolean trong lập trình C/C++ (Code ví dụ) – CodeCute

 • Tác giả: codecute.com
 • Ngày đăng: 10/06/2022
 • Rate: 4.42 (403 vote)
 • Tóm tắt: Trong lập trình C kiểu boolean sẽ được gọi là bool (trong Java thì gọi là … Với cách này ta sử dụng kiểu bool của C (với C++ thì mặc định không cần khai …

Kiến thức về boolean là gì

 • Tác giả: mangraovat.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/12/2022
 • Rate: 4.27 (453 vote)
 • Tóm tắt: Trong lập trình C kiểu boolean sẽ được gọi là bool (trong Java thì gọi là … Với cách này ta dùng kiểu bool của C (với C++ thì mặc định không cần khai báo …

Chương 6: Phương thức trả lại giá trị

Chương 6: Phương thức trả lại giá trị
 • Tác giả: quangchien.wordpress.com
 • Ngày đăng: 07/19/2022
 • Rate: 4.18 (435 vote)
 • Tóm tắt: Một số phương thức mà ta đã dùng, như các hàm toán học, … Bước đầu tiên là cân nhắc xem một hàm distance trong Java sẽ trông như thế nào.
 • Kết quả tìm kiếm: Điều tương tự cũng đúng với các chương trình đệ quy. Khi bạn đến điểm kích hoạt đệ quy, thay vì đi theo luồng thực hiện, bạn cần coi rằng lời gọi đệ quy hoạt động tốt (tức là cho kết quả đúng) và sau đó tự hỏi mình “Giả dụ như ta đã tìm được giai …

Booleans trong Python – Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python – T3H

Booleans trong Python - Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Python - T3H
 • Tác giả: t3h.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/06/2022
 • Rate: 3.82 (271 vote)
 • Tóm tắt: Bạn có thể khai báo giá trị boolean trong mã của mình bằng cách sử dụng các từ khóa True và False (lưu ý chữ hoa).
 • Kết quả tìm kiếm: Đôi khi bạn cần đánh giá nhiều điều kiện trong logic boolean của mình. Vì mục đích này, bạn sẽ cần kết hợp các từ khóa and và or. Các từ khóa and so sánh hai giá trị boolean và trả về kết quả là True nếu cả hai đều đúng. Các từ khóa or so sánh hai …

Các Kiểu Dữ Liệu Trong Java

 • Tác giả: techacademy.edu.vn
 • Ngày đăng: 03/17/2022
 • Rate: 3.63 (291 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu Dữ Liệu Object Trong Java; V. Kiểu Dữ Liệu Boolean Trong Java; VI. … Trong quá trình sử dụng, import gói java.lang theo cú pháp sau:.
 • Kết quả tìm kiếm: Kết quả sẽ là 1 mà không phải 1.(3) do cả a và b đều là biến kiểu số nguyên nên kết quả sẽ là 1 số nguyên. Do đó khi thực hiện các phép toán trong Java bạn cần lưu ý tới kiểu dữ liệu. Để chương trình trên hiển thị đúng kết quả bạn có thể làm như …

Variables and Types : Kiểu bool trong Java | Codelearn.io

 • Tác giả: codelearn.io
 • Ngày đăng: 10/21/2022
 • Rate: 3.52 (549 vote)
 • Tóm tắt: In addition of the data types you have learned such as char, string, short, int, long long, another basic data type in Java is bool (boolean).

Bool là gì và cách dùng bool trong C dành cho người mới

Bool là gì và cách dùng bool trong C dành cho người mới
 • Tác giả: aptech.fpt.edu.vn
 • Ngày đăng: 01/30/2022
 • Rate: 3.36 (252 vote)
 • Tóm tắt: Về cơ bản, bool là một kiểu dữ liệu chỉ được chọn giá trị đúng hoặc sai trong lập trình C/C++ và Java, vậy chúng có ý nghĩa như thế nào với lập …
 • Kết quả tìm kiếm: Bạn cần nhập giá trị Boolean để hình thành nên sự logic, phương pháp nhập các giá trị Boolean bằng std::cin có thể khiến bạn gặp khó khăn nếu mới lần đầu thao tác. Do đó, hãy lưu ý chỉ có 2 biến Boolean được chấp nhận là 0 và 1 (không đúng hoặc …

Chuyển đổi chuỗi sang Boolean trong Java

 • Tác giả: freetuts.net
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Rate: 3.02 (444 vote)
 • Tóm tắt: Thực hiện chương trình chuyển đổi chuỗi Java sang Boolean. Cụ thể sẽ có hai chương trình để chuyển đổi bằng cách sử dụng các phương thức khác nhau.

Toán tử trong java – học Java miễn phí hay nhất – VietTuts

Toán tử trong java - học Java miễn phí hay nhất - VietTuts
 • Tác giả: viettuts.vn
 • Ngày đăng: 07/09/2022
 • Rate: 2.84 (190 vote)
 • Tóm tắt: Toán tử trong java có các kiểu sau: toán tử điều kiện, logic, quan hệ, . … Các toán hạng kiểu boolean không sử dụng được, các toán hạng ký tự cho phép sử …

Toán tử trong Java – Tìm hiểu các loại toán tử trong Java

 • Tác giả: t3h.com.vn
 • Ngày đăng: 01/29/2022
 • Rate: 2.87 (73 vote)
 • Tóm tắt: Toán tử:
  Lớn hơn hoặc bằng (>):
  Nhỏ hơn hoặc hoặc bằng (<=):
  Không bằng (!=):

[Java căn bản] Bài 5: Các kiểu dữ liệu trong Java

 • Tác giả: tuandc.com
 • Ngày đăng: 09/18/2022
 • Rate: 2.6 (137 vote)
 • Tóm tắt: Char là kiểu dữ liệu kí tự, có kích thước 2 byte (tương đương 16 bit). nó có thể lưu trữ được nhiều kiểu ký tự nhưng sử dụng kiểu này chỉ dùng …
 • Kết quả tìm kiếm: Trong bài trước chúng ta đã tìm hiểu về biến và các kiểu biến trong Java, trong bài đó các bạn thấy các biến thường đi với một kiểu dữ liệu nhất định. Vậy kiểu dữ liệu là gì? và trong Java sẽ có các kiểu dữ liệu nào? trong bài này chúng ta cùng tìm …

Kiểu Boolean toán tử so sánh toán tử logic

 • Tác giả: xuanthulab.net
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Rate: 2.57 (87 vote)
 • Tóm tắt: Trong các biểu thức logic, nếu bạn sử dụng các giá trị khác kiểu Boolean (không phải true, false) thì Ruby tự động xác định nó ứng xử như boolean, …

Các kiểu dữ liệu trong java

 • Tác giả: blog.luyencode.net
 • Ngày đăng: 12/23/2022
 • Rate: 2.51 (161 vote)
 • Tóm tắt: Ký hiệu u cho biết bạn đang dùng với mã Unicode chứ không phải ký tự bình thường. Kiểu booleaan. Kiểu boolean trong java chỉ dùng để biểu diễn true hoặc false …
 • Kết quả tìm kiếm: Sở dĩ với kiểu float ở trên phải để chữ f vào cuối khai báo a=1.1f; là vì chúng ta phải nhấn mạnh cho hệ thống biết rằng chúng ta đang xài kiểu float chứ không phải kiểu double, nếu bạn không để thêm f vào cuối giá trị thì hệ thống sẽ báo lỗi. Tương …

Sử dụng kiểu dữ liệu boolean trong PHP

 • Tác giả: gochocit.com
 • Ngày đăng: 08/10/2022
 • Rate: 2.43 (56 vote)
 • Tóm tắt: Để học tốt bài này, các bạn cần đọc lại bài Cài đặt môi trường lập trình Web PHP với XAMPP để biết cách chạy ứng dụng web PHP với XAMPP. 1. Kiểu …

Kiểu dữ liệu Boolean trong Java

 • Tác giả: hocjava.com
 • Ngày đăng: 07/24/2022
 • Rate: 2.37 (74 vote)
 • Tóm tắt: Lớp Boolean là một Wrapper class của kiểu dữ liệu nguyên thuỷ boolean. Một object Boolean lưu trữ duy nhất một giá trị boolean.

Kotlin Basic – My Notes

 • Tác giả: buihainam.com
 • Ngày đăng: 01/15/2022
 • Rate: 2.2 (50 vote)
 • Tóm tắt: Tương tự như trong Java, Kotlin cũng có các constant literal để xác định kiểu … Từ Kotlin 1.1, khi sử dụng một số có nhiều chữ số, ta có thể sử dụng dấu …
 • Kết quả tìm kiếm: Với toán tử ===, boxedA và anotherBoxedA bằng nhau khi và chỉ khi 2 biến này trỏ đến cùng 1 đối tượng. Trong trường hợp này, khi gán giá trị 10000 cho biến a. 10000 sẽ được boxing thành kiểu Int. Bởi vậy, theo như suy luận bình thường, biến boxedA …

Biểu thức Boolean – W3seo

 • Tác giả: websitehcm.com
 • Ngày đăng: 03/26/2022
 • Rate: 2.14 (72 vote)
 • Tóm tắt: Sử dụng Boolean trong JavaScript · Query và Write Operation Commands … x2, …. xn) bằng cách thay các biến trong biểu thức bằng giá trị của chúng.

Kiểu luận lý và cơ bản về Câu điều kiện If (Boolean and If statements)

Kiểu luận lý và cơ bản về Câu điều kiện If (Boolean and If statements)
 • Tác giả: howkteam.vn
 • Ngày đăng: 01/31/2022
 • Rate: 1.95 (51 vote)
 • Tóm tắt: Ở bài học trước, bạn đã học về kiểu dữ liệu số học Integer và Floating point dùng để giải quyết các bài toán trong chương trình, và lưu trữ nó. Kiểu ký tự …
 • Kết quả tìm kiếm: Mệnh đề condition trong câu điều kiện If ngoài chuyện nó là một biến kiểu boolean ra, nó còn có thể là tính đúng sai của một biểu thức, hay kết quả trả về của một function. Những vấn đề này sẽ được hướng dẫn kỹ hơn trong bài CÂU ĐIỀU KIỆN IF TRONG …

Kiểu Dữ Liệu Boolean Thuộc Kiểu

 • Tác giả: ktktdl.edu.vn
 • Ngày đăng: 09/20/2022
 • Rate: 1.95 (157 vote)
 • Tóm tắt: Boolean là 1 trong kiểu tài liệu mà những ngôn ngữ lập trình thời nay đều thường xuyên sử dụng. Python cũng không ngoại lệ. Kiểu dữ liệu này chỉ …
 • Kết quả tìm kiếm: Đây là cách bạn có thể đổi giá trị Boolean. Trong một số trường hợp đặc biệt. Việc kiểm tra giá trị Boolean đó làFalse hay là True hơi phức tạp, rườm ra trong khi đó việc kiểm tra giá trị ngược lại thì dễ dàng, đơn giản hơn.Xem thêm: Ôn Tập Thơ Hiện …

Bài 4: Hằng – Biến – Kiểu dữ liệu

 • Tác giả: hoclaptrinhweb.org
 • Ngày đăng: 02/07/2022
 • Rate: 1.75 (58 vote)
 • Tóm tắt: Biến: là vùng nhớ dùng để lưu trữ các giá trị của chương trình. … Hằng Boolean: có 2 giá trị là true và false. Một số ký tự đặc biệt trong Java …

Study and Share&039s Blog

 • Tác giả: studyandshare.wordpress.com
 • Ngày đăng: 04/26/2022
 • Rate: 1.78 (86 vote)
 • Tóm tắt: Tóm tắt nội dung: Giới thiệu các biểu thức boolean và cách sử dụng biểu thức boolean. Nội dung: Ta có đoạn code sau: public static void …

Java Bài 4: Biến Và Hằng Trong Java

Java Bài 4: Biến Và Hằng Trong Java
 • Tác giả: yellowcodebooks.com
 • Ngày đăng: 07/20/2022
 • Rate: 1.69 (88 vote)
 • Tóm tắt: Kiểu Số Nguyên; Kiểu Số Thực; Kiểu char; Kiểu boolean … Bạn sẽ được học cách sử dụng các phép toán trong Java, và kết hợp với việc khai …
 • Kết quả tìm kiếm: Như trên mình có nói là, nếu không khai báo giá trị cho biến, thì biến kiểu số nguyên sẽ có giá trị mặc định là 0 (hoặc 0L đối với kiểu long). Ở các mục bên dưới, với từng loại kiểu dữ liệu khác nhau, mình cũng có nói từng loại giá trị mặc định …

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java – Stanford

Các kiểu dữ liệu cơ bản trong Java - Stanford
 • Tác giả: stanford.com.vn
 • Ngày đăng: 01/23/2022
 • Rate: 1.47 (179 vote)
 • Tóm tắt: Giá trị mặc định là false. Ví dụ: boolean one = true. char: Dùng để lưu dữ liệu kiểu kí tự hoặc số nguyên không …
 • Kết quả tìm kiếm: Các ứng dụng luôn xử lý dữ liệu ở đầu vào và xuất dữ liệu kết quả ở đầu ra. Đầu vào, đầu ra và kết quả của các quá trình tính toán đều liên quan đến dữ liệu. Trong môi trường tính toán, dữ liệu được phân lớp theo các tiêu chí khác nhau phụ thuộc vào …

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Hỏi Hay

Recommended For You