Gà Sốt Cay – Jollibee Vietnam

Mirinda lớn – 450ml + 11000

7 up lớn – 450ml + 11000

Pepsi lớn – 450ml + 11000

Khoai Tây Chiên (lớn) + 20000