Làm Thế Nào để Sử Dụng Chia đôi Màn Hình Trong SAMSUNG Galaxy A51 5G? – MobileSum Vietnam / Việt Nam

Làm thế nào để sử dụng chia đôi màn hình trong SAMSUNG Galaxy A51 5G? Làm thế nào để kích hoạt chế độ chia đôi màn hình trong SAMSUNG Galaxy A51 5G? Làm thế nào để bật chia đôi màn hình trong SAMSUNG Galaxy A51 5G? Làm cách nào để bật tính năng chia đôi màn hình trong SAMSUNG Galaxy A51 5G? Cách sử dụng hai ứng dụng đồng thời trong SAMSUNG Galaxy A51 5G?

Màn hình chia nhỏ chế độ cho phép bạn sử dụng hai ứng dụng song song trên màn hình SAMSUNG của bạn, vì vậy bạn có thể thực hiện hai tác vụ đồng thời. Ví dụ, khi bạn đang xem video hướng dẫn của chúng tôi, bạn có thể làm theo hướng dẫn cùng lúc! Khi bạn cần thực hiện hai hành động trên điện thoại của bạn đồng thời, kích hoạt công cụ này. Kiểm tra cách kích hoạt , sử dụng và tăt tính năng siêu này!

  1. Trước hết, hãy mở Ứng dụng gần đây chuyển hướng. Split Screen SAMSUNG Galaxy A51 5G
  2. Sau đó, chọn biểu tượng của ứng dụng bạn muốn có ở trên và giữ nó trong 3 giây. Split Screen SAMSUNG Galaxy A51 5G
  3. Từ danh sách bật lên, hãy chọn Mở trong màn hình chia nhỏ lượt xem . Split Screen SAMSUNG Galaxy A51 5G
  4. Chọn ứng dụng thứ hai từ danh sách tương thích. Split Screen SAMSUNG Galaxy A51 5G Split Screen SAMSUNG Galaxy A51 5G
  5. Để thay đổi kích thước một trong các cửa sổ, hãy di chuyển đường màu xanh lam cho phù hợp. Split Screen SAMSUNG Galaxy A51 5G Split Screen SAMSUNG Galaxy A51 5G
  6. Để tắt chia đôi màn hình, hãy tắt một màn hình khỏi các ứng dụng, quay lại màn hình chính và nhấp vào biểu tượng chéo . Split Screen SAMSUNG Galaxy A51 5G