CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Một lần rút tiền bảo hiểm xã hội được phép thực hiện bởi người tham gia theo quy định khi có yêu cầu gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội. Dưới đây là cách tính BHXH một lần trực tuyến, giúp cho người được hưởng chế độ dễ dàng và nhanh chóng biết được mức tiền dự kiến sẽ được nhận.

CỔNG GIAO DỊCH BẢO HIỂM XÃ HỘI ĐIỆN TỬ

Hướng dẫn tính toán số tiền được hưởng Bảo hiểm Xã hội một lần trong năm 2023.

1. Công thức áp dụng tính BHXH 1 lần

Theo quy định tại Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, việc tính toán số tiền bảo hiểm xã hội mà người lao động được trả một lần sẽ phụ thuộc vào thời gian tham gia BHXH và mức lương trung bình của tháng đóng BHXH, được gọi là Mbqtl.

Công thức tính số tiền được hưởng Bảo hiểm xã hội một lần:

Mức hưởng BHXH 1 lần = {(1,5 x thời gian tham gia BHXH trước năm 2014) + (2 x thời gian tham gia BHXH từ năm 2014)} x Mbqtl

Số tiền được hưởng BHXH một lần của nhân viên chưa đủ một năm đóng BHXH sẽ được tính dựa trên tỷ lệ 22% của mức lương tháng đã đóng BHXH. Mức tối đa được hưởng là 02 tháng lương trung bình tháng đóng BHXH và áp dụng theo khoản 2 điều 19 trong Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH.

1.1. Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Cách tính mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH là dựa trên tổng thu nhập chịu thuế của người lao động trong 12 tháng gần nhất trước tháng đóng BHXH, bao gồm cả tiền lương, thưởng, phụ cấp và các khoản phụ thuộc vào thu nhập. Sau đó, mức bình quân tiền lương tháng được tính bằng cách chia tổng thu nhập chịu thuế cho 12.

1.2. Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH

Điều này có nghĩa là vào năm 2023, việc điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo bảng hệ số trượt giá tính BHXH sẽ được thực hiện theo thông tư số 01/2023/TT-BLĐTBXH ngày 03/01/2023.

Bảng số 1: Dành cho những người tham gia Bảo hiểm Xã hội bắt buộc.

Năm Mức điều chỉnh Năm Mức điều chỉnh
< 1995 5,26 2010 1,77
1995 4,46 2011 1,50
1996 4,22 2012 1,37
1997 4,09 2013 1,28
1998 3,80 2014 1,23
1999 3,64 2015 1,23
2000 3,70 2016 1,19
2001 3,71 2017 1,15
2002 3,57 2018 1,11
2003 3,46 2019 1,08
2004 3,21 2020 1,05
2005 2,96 2021 1,03
2006 2,76 2022 1,00
2007 2,55 2023 1,00
2008 2,07
2009 1,94

Bảng số 2: Dành cho những người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Năm Mức điều chỉnh Năm Mức điều chỉnh
2008 2,07 2017 1,15
2009 1,94 2018 1,11
2010 1,77 2019 1,08
2011 1,50 2020 1,05
2012 1,37 2021 1,03
2013 1,28 2022 1,00
2014 1,23 2023 1,00
2015 1,23
2016 1,19

1.3. Cách tính làm tròn thời gian tham gia BHXH

Hiện tại, thời gian đóng BHXH của nhân viên có tháng lẻ sẽ được làm tròn theo nguyên tắc sau để dễ dàng tính toán số tiền hưởng BHXH một lần.

 • Khoảng thời gian từ 01 đến 06 tháng được xem như một nửa năm, tương đương với 0,5 năm.

 • Khoảng thời gian từ 07 đến 11 tháng được tính là tương đương với một năm.

 • Ở một số cơ quan, nhân viên A phải tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc từ tháng 5/2019 đến tháng 03/2023. Ví dụ như thế này:

 • Từ tháng năm 2019 đến tháng bảy 2019: mức thu nhập là 4.500.000 đồng.

 • Từ tháng 01/2020 đến tháng 06/2022: mức thu nhập là 8.500.000 đồng.

 • Từ tháng 07/2022 đến tháng 3/2023, mức thu nhập là 9.500.000 đồng.

 • Sau khi tính toán, A sẽ được nhận mức tiền Bảo hiểm xã hội một lần tương ứng với thời gian tham gia BHXH của mình, trong trường hợp này là 3 năm 6 tháng. Công thức tính mức hưởng BHXH một lần có thể được sử dụng để tính toán.

  A chưa tham gia Bảo hiểm Xã hội trước năm 2014.

  A đã tham gia Bảo hiểm xã hội từ năm 2019 đến năm 2023, tức là ba năm sáu tháng hoặc bốn mươi hai tháng, tương đương với ba năm nửa.

  Ng tính lương để ra được mức lương trung bình của A.Trung bình, A được trả lương 8.648.571 đồng mỗi tháng. Để tính toán số này, cộng dồn các khoản lương sau đây:- 3 tháng với mức lương 4.500.000 đồng/tháng, được tăng 8%.- 12 tháng với mức lương 8.500.000 đồng/tháng, được tăng 5% trong 6 tháng đầu tiên và tăng 3% trong 6 tháng sau.- 6 tháng với mức lương 8.500.000 đồng/tháng.- 6 tháng với mức lương 9.500.000 đồng/tháng.Sau đó, số tiền này được chia đều cho số tháng A làm việc để tính ra mức lương trung bình.

  Giá trị BHXH một lần được tính bằng cách nhân tổng thời gian đóng BHXH của A với mức bình quân tiền lương sau năm 2014, lên tới hai lần giá trị này.

  Vì vậy, số tiền A nhận được từ BHXH một lần là 60.539.997 đồng, được tính theo công thức nhân 2, nhân 3,5 và nhân 8.648.571.

  2. Cách tính BHXH 1 lần online năm 2023

  Việc tính toán thường gây khó khăn cho nhiều người lao động và thường dẫn đến sự nhầm lẫn, dẫn đến kết quả tính toán không chính xác khi áp dụng công thức trên.

  Công nhân có thể sử dụng phần mềm tính BHXH chỉ một lần trực tuyến để tính toán mức hưởng BHXH một cách dễ dàng, nhanh chóng và thuận tiện hơn. Quá trình bao gồm tính tổng thời gian được hưởng BHXH chỉ một lần trên VssID, sau đó sử dụng hệ thống tính BHXH trực tuyến chỉ một lần trên Luật Việt Nam.

  Để cụ thể hơn, người lao động sẽ tiến hành các bước như sau:

  Tính thời gian và số tiền đóng Bảo hiểm Xã hội trên VssID.

  Người lao động có thể tính toán tổng thời gian tham gia đóng Bảo hiểm xã hội trên VssID một cách nhanh chóng bằng cách sử dụng tính năng tìm kiếm trên ứng dụng này. Nếu không có sẵn ứng dụng, họ có thể sử dụng một trong 4 phương pháp tìm kiếm BHXH thay thế trên trang web https://ebh.Vn/tin-tuc/tra-cuu-bao-hiem-xa-hoi.

  Cách tính BHXH 1 lần online năm 2023 sẽ được cập nhật trên trang web chính thức của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào cuối năm 2022. Nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề này, hãy cập nhật thông tin thường xuyên để có được những thông tin mới nhất.

  Thời gian đóng Bảo hiểm xã hội một lần trên VssID là bao lâu?

  Khi tính toán số tiền được nhận từ bảo hiểm xã hội một lần, công dân cần lưu ý đến hai thành phần trên VssID bao gồm.

 • Tổng thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội.

 • Các mức thu nhập đóng Bảo hiểm Xã hội trong các giai đoạn khác nhau.

 • Truy cập vào hệ thống tính BHXH một lần trên LuatVietNam.

  Liên kết công cụ tính BHXH một lần trên trang Luật Việt Nam là: https://luatvietnam.Vn/tinh-bao-hiem-xa-hoi-1-lan.Html.

  Cách tính BHXH 1 lần online năm 2023 sẽ được cập nhật trên trang web chính thức của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào cuối năm 2022. Nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề này, hãy cập nhật thông tin thường xuyên để có được những thông tin mới nhất.

  Truy cập vào hệ thống tính BHXH một lần của trang LuatVietNam.

  Mỗi doanh nghiệp sẽ có một giai đoạn tương ứng với nhân viên làm việc tại nhiều doanh nghiệp. Nhân viên có thể thêm các thông tin tương ứng bằng cách chọn “THÊM GIAI ĐOẠN”.

  Nhập thông tin theo chỉ dẫn.

  Khi nhận được kết quả tra cứu về quá trình tham gia BHXH, người lao động sẽ điền đầy đủ các thông tin liên quan đến việc nộp BHXH và mức lương đóng BHXH của mình. Tiếp đó, bấm vào nút ”TÍNH BHXH” để xem kết quả.

  Cách tính BHXH 1 lần online năm 2023 sẽ được cập nhật trên trang web chính thức của Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam vào cuối năm 2022. Nếu bạn đang quan tâm đến vấn đề này, hãy cập nhật thông tin thường xuyên để có được những thông tin mới nhất.

  Nhận được kết quả.

  Giải thích cách tính Bảo hiểm xã hội một lần để đạt được kết quả như đã nói trên:

  1. : Ba năm sáu tháng.

  Kể từ năm 2014, đã có 03 năm 6 tháng tham gia Bảo hiểm xã hội.

  2. :.

  Các khoản tiền lương đóng Bảo hiểm xã hội (BHXH) cho các giai đoạn tham gia BHXH được liệt kê như sau:

  – Giai đoạn đóng từ tháng 5/2019 đến tháng 7/2019: Thời gian 3 tháng – Mức tiền lương đóng BHXH: 4.500.000 đồng.

  Tổng số tiền nộp Bảo hiểm xã hội là 14.580.000 đồng, được tính dựa trên mức thu nhập 4.500.000 đồng và tăng 8% trong vòng 3 năm.

  – Giai đoạn đóng từ tháng 1/2020 đến tháng 12/2020: Thời gian 12 tháng – Mức tiền lương đóng BHXH: 8.500.000 đồng.

  Tổng số tiền phải đóng cho Bảo hiểm Xã hội là 107.100.000 đồng, được tính dựa trên mức lương 8.500.000 đồng, bổ sung thêm hệ số 1,05 và thanh toán trong vòng 1 năm.

  – Giai đoạn đóng từ tháng 1/2021 đến tháng 12/2021: Thời gian 12 tháng – Mức tiền lương đóng BHXH: 8.500.000 đồng.

  Tổng số tiền đóng BHXH là 105.060.000 đồng, được tính theo mức lương 8.500.000 đồng và tỷ lệ tăng 3% trong vòng 12 tháng.

  – Giai đoạn đóng từ tháng 1/2022 đến tháng 6/2022: Thời gian 6 tháng – Mức tiền lương đóng BHXH: 8.500.000 đồng.

  Tổng số tiền nộp bảo hiểm xã hội là 51 triệu đồng, được tính bằng việc nhân mức lương 8.5 triệu đồng với tỷ lệ đóng bảo hiểm là 1 và thời gian nộp trong vòng 6 tháng.

  – Giai đoạn đóng từ tháng 7/2022 đến tháng 12/2022: Thời gian 6 tháng – Mức tiền lương đóng BHXH: 9.500.000 đồng.

  Tổng chi phí đóng Bảo hiểm xã hội là năm mươi bảy triệu đồng, dựa trên mức thu nhập hàng tháng là chín triệu năm trăm nghìn đồng và tỷ lệ đóng là một phần trăm trong vòng nửa năm.

  – Giai đoạn đóng từ tháng 1/2023 đến tháng 3/2023: Thời gian 3 tháng – Mức tiền lương đóng BHXH: 9.500.000 đồng.

  Tiền lương đóng BHXH là 28.500.000 đồng, tính theo tỷ lệ 1% trên mức lương 9.500.000 đồng trong 3 tháng.

  Tổng chi phí phải trả cho BHXH là 363.240.000 VNĐ, bao gồm các khoản 14.580.000 VNĐ, 107.100.000 VNĐ, 105.060.000 VNĐ, 51.000.000 VNĐ, 57.000.000 VNĐ và 28.500.000 VNĐ.

  Trung bình hàng tháng, người lao động phải đóng Bảo hiểm Xã hội là 8.648.571 đồng, được tính bằng việc chia tổng số tiền cho số tháng là 42.

  3. :.

  Tỷ suất được tính dựa trên mức lương đóng Bảo hiểm xã hội và được điều chỉnh hàng năm. Cụ thể, từ năm 2014 đến năm 2021, tỷ lệ hưởng BHXH một lần tăng từ 17% lên 18%, đồng thời mức lương đóng BHXH tối đa cũng tăng từ 20 triệu đồng lên 29,8 triệu đồng.

  8.648.571 nhân 3,5 năm nhân 2 bằng 60.539.997 đồng.

  Do đó, số tiền nhận được từ Bảo hiểm xã hội một lần là 60.539.997 đồng.

  *Chú ý: Bảo hiểm xã hội đã tính toán hệ số bù trừ giá vào năm 2023.

  Nếu nhân viên rút Bảo hiểm xã hội một lần ở thời điểm hiện tại, số tiền mà họ sẽ được nhận sẽ phụ thuộc vào mức đóng và tổng thời gian tham gia Bảo hiểm xã hội trước đó. Với kết quả như trên, điều này được hiểu như sau.

  3. Thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần

  Một lần tài liệu đăng ký bảo hiểm xã hội được đề cập cụ thể trong Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 tại Điều 109.

  Y là một website rất hữu ích để học ngôn ngữ Anh. 1. Bảo hiểm y tế: Bảo hiểm sức khỏe. 2. Sổ BHXH: Sổ bảo hiểm xã hội. 3. Bảo hiểm sức khỏe: Bảo hiểm y tế. 4. Chúng ta cần tiết kiệm năng lượng để bảo vệ môi trường. 5. Trong ngành công nghệ thông tin, việc học liên tục là vô cùng quan trọng. 6. Đây là một website rất hữu ích để học ngôn ngữ Anh.

  Đơn đề nghị được hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

  Để định cư ở nước ngoài, công dân phải đệ trình thêm một bản sao giấy xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền về việc bãi bỏ quốc tịch Việt Nam hoặc một bản dịch tiếng Việt được xác thực hoặc công chứng của các tài liệu sau đây:

  A) Giấy phép nhập cảnh được cấp bởi quốc gia nước ngoài; b) Hạn sử dụng của hộ chiếu của bạn đã hết.

  Xác nhận lý do định cư ở nước ngoài bằng thị thực do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp cho phép nhập cảnh.

  Có tài liệu xác nhận đang tiến hành thủ tục nhập quốc tịch đất nước khác và tài liệu xác nhận hoặc thẻ cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên được cấp bởi cơ quan địa phương có thẩm quyền.

  3.1 Nơi nộp hồ sơ hưởng BHXH 1 lần

  Để gửi đơn, người lao động có thể đến trực tiếp cơ quan Bảo hiểm xã hội tại huyện nơi cư trú (nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đăng ký tạm trú). Khi đi, NLĐ cần mang theo giấy tờ tùy thân như CMND/Thẻ căn cước công dân và sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

  Thời gian tối đa để nộp hồ sơ yêu cầu hưởng BHXH là 30 ngày sau khi NLĐ đạt đủ điều kiện và có yêu cầu, như quy định tại điều 109.

  Thời gian giải quyết tài liệu là mười ngày, bắt đầu từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định. Cơ quan BHXH chịu trách nhiệm xử lý và tổ chức thanh toán cho công nhân. Nếu không giải quyết được, phải trả lời bằng văn bản và giải thích rõ nguyên nhân.

  Trong bài viết nói về eBH – hệ thống bảo hiểm xã hội điện tử, cách tính toán BHXH một lần và phương pháp tính BHXH một lần trực tuyến đã được trình bày đến người lao động. Bởi vậy, người lao động có thể dễ dàng tính toán số tiền hưởng BHXH một lần và quyết định có nên rút BHXH hay không.

  Việc rút bảo hiểm xã hội một lần sớm sẽ gây nhiều bất lợi cho người lao động, bao gồm không được tận hưởng các đặc quyền liên quan đến bảo hiểm xã hội và không thể nhận được trợ cấp hưu trí khi về già.