Cách tính phụ cấp chức vụ như thế nào nhanh?

Những người làm công tác cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hưởng phụ cấp chức vụ bên ngoài mức lương hàng tháng. Tôi muốn tìm hiểu cách tính phụ cấp chức vụ theo quy định từ luật sư X. Mong luật sư trả lời sớm để giải đáp thắc mắc của tôi. Xin cảm ơn!

Bài viết sau đây sẽ giải đáp những thắc mắc của bạn. Chúng tôi rất trân trọng câu hỏi mà bạn đã gửi đến Luật sư X và hy vọng bạn sẽ tìm thấy thông tin hữu ích trong bài viết này.

Căn cứ pháp lý

 • Quy định số 04/2019/TT-BNV.
 • Quy định số 02/2005/TT-BNV.
 • Quy định về phụ cấp

  Phụ cấp là gì?

  Tiền hỗ trợ cho công nhân, được gọi là phụ cấp, được sử dụng để đền bù các yếu tố liên quan đến điều kiện làm việc, độ phức tạp của công việc và điều kiện sinh hoạt. Điều này chưa được tính đến hoặc chưa tính đầy đủ vào mức lương.

  Các chế độ phụ cấp

 • Phụ cấp cho công việc đòi hỏi sức lao động nặng.
 • Phụ cấp nguy hiểm, có hại.
 • Phụ cấp trách nhiệm công việc.
 • Tiền hỗ trợ hấp dẫn.
 • Tiền hỗ trợ cho vùng địa lý.
 • Trợ cấp di chuyển.
 • Tiền phụ cấp cho vị trí chức vụ.
 • Tiền trợ cấp khác.
 • Cách tính phụ cấp chức vụ là một trong những quy định quan trọng trong việc xác định mức lương và phúc lợi cho các nhân viên công ty, được áp dụng dựa trên các tiêu chí như trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm làm việc và vị trí công việc.
  Cách tính phụ cấp chức vụ

  Tiền phụ cấp cho vị trí chức vụ.

  Tiền phụ cấp cho vị trí chức vụ. là gì?

  Tiền phụ cấp cho vị trí chức vụ. là phụ cấp lương cho công chức, viên chức hành chính sự nghiệp, người làm việc trong lực lượng vũ trang và trong doanh nghiệp do vừa làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ vừa giữ chức vụ lãnh đạo nhưng mới chỉ hưởng lương chuyên môn, nghiệp vụ.

  Được tính vào bảo hiểm xã hội, mức trợ cấp chức vụ được trả định kỳ cùng với ngày nhận lương hàng tháng. Mức trợ cấp được tính theo mức lương tối thiểu và hệ số trợ cấp hoặc do các bên thoả thuận.

  Đối tượng được hưởng trợ cấp chức vụ

  Những tên sau đây được hưởng trợ cấp vị trí:

 • Nhân viên công chức và viên chức tại các tổ chức công lập.
 • Những người làm công tác trong lực lượng quân đội.
 • Những người lao động trong lĩnh vực kinh doanh.
 • Số tiền được trợ cấp của mỗi cá nhân phụ thuộc vào vị trí làm việc và loại, cấp bậc của tổ chức, hạng của công ty.

  Nguyên tắc của phụ cấp chức vụ

  Các quy định chi tiết về việc thanh toán tiền trợ cấp chức vụ cho nhân viên được thực hiện theo các nguyên tắc sau đây:

 • Các công nhân được trả thêm phụ cấp theo chức vụ mà họ đảm nhiệm.
 • Nhận khoản hỗ trợ theo vị trí chức danh lãnh đạo của những nhân viên được bầu cử hoặc đề bạt vào vị trí này.
 • Nhận được khoản hỗ trợ về vị trí cao nhất đối với trường hợp một cá nhân giữ nhiều vị trí lãnh đạo khác nhau.
 • Nếu không có quy định khác trong pháp luật, nhân viên sẽ không được nhận lương và phụ cấp chức vụ cùng lúc.
 • Nếu đã nhận được tiền lương vì chức vụ, thì nhân viên trong tổ chức nhà nước sẽ không được nhận thêm tiền thưởng cho chức vụ.
 • Tuy nhiên, cá nhân đó vẫn có thể sử dụng cùng lúc mức lương và phụ cấp chức vụ, áp dụng cho nhân viên làm việc theo hợp đồng, tuân thủ nguyên tắc tôn trọng tự do thỏa thuận giữa các bên.
 • Cách tính phụ cấp chức vụ

  Theo điểm b khoản 1 Điều 3 Quy định số 04/2019/TT-BNV., cách tính phụ cấp chức vụ được quy định như sau:

 • Với các khoản phụ cấp được tính theo mức lương căn bản:
 • Mức tiền lương căn bản (1.490.000 đồng/tháng) nhân với hệ số phụ cấp đang áp dụng sẽ quyết định mức phụ cấp (có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2019).

 • Nếu áp dụng phụ cấp vị trí quản lý và phụ cấp nâng cao kinh nghiệm theo tỷ lệ của mức lương đang nhận, thì sẽ áp dụng cho những khoản này.
 • Tỷ lệ % tiền thưởng được nhận theo quy định x [Mức lương thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 + Tiền thưởng chức vụ thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có) + Tiền thưởng kinh nghiệm vượt khung thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (nếu có)] = Tiền thưởng (thực hiện từ ngày 01 tháng 7 năm 2019).

  Mời bạn xem thêm

 • Quy định về màu sắc của mực lăn tay.
 • Địa chỉ của Cơ quan Hỗ trợ Pháp lý.
 • Tạm dừng việc khấu hao tài sản cố định.
 • Thông tin liên hệ

  Vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0833.102.102 để được hỗ trợ và tư vấn về việc thay đổi tên cha trong giấy khai sinh, thủ tục đăng ký logo, đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam, pháp lý về lãnh sự tại Hà Nội, và cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm… Luật sư X sẽ cung cấp cho bạn thông tin tư vấn chi tiết về chủ đề “Cách tính phụ cấp chức vụ”. Chúng tôi hy vọng rằng bài viết sẽ hữu ích cho bạn.

 • Facebook: www.Facebook.Com/luatsux.
 • Tiktok: https://www.Tiktok.Com/@luatsux.
 • Youtube: https://www.Youtube.
 • Câu hỏi thường gặp

  Người đảm nhiệm nhiều vị trí thì được hưởng phụ cấp vị trí như thế nào?

  Theo Quy định số 02/2005/TT-BNV., nguyên tắc hưởng phụ cấp chức vụ cán bộ, công chức, viên chức được bầu cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo nào thì hưởng mức phụ cấp chức vụ theo chức danh lãnh đạo đó; nếu một người giữ nhiều chức danh lãnh đạo khác nhau thì hưởng mức phụ cấp chức vụ của chức danh lãnh đạo cao nhất.

  Có thể nhận được cả phụ cấp vị trí và phụ cấp công việc đồng thời sao?

  Theo quy định, nếu một cá nhân đảm nhiệm nhiều vị trí thì chỉ có thể nhận phụ cấp kiêm nhiệm và phụ cấp chức vụ đồng thời nếu đang giữ chức danh lãnh đạo ở một cơ quan, đơn vị và đảm nhiệm đồng thời nhiều vị trí lãnh đạo ở cùng một cơ quan, đơn vị. Trong trường hợp này, vị trí lãnh đạo đứng đầu ở cơ quan, đơn vị theo cơ cấu tổ chức bộ máy được bố trí biên chế chuyên trách người đứng đầu nhưng hoạt động kiêm nhiệm.