Tổng hợp a variety of là gì [Hot Nhất 2023]

Như các bạn đều biết, để chinh phục đề thi TOEIC, ngoài việc nắm chắc ngữ pháp thì có một vốn từ vựng TOEIC sâu rộng cũng hết sức quan trọng. Hôm nay, cùng Tiếng Anh thầy Quý tìm hiểu về một từ vô cùng thú vị là variety nhé.

Series 1 phút TOEIC: Câu hỏi về từ vựng trong đề TOEIC

Video ngắn dưới đây là một câu hỏi nhỏ có từ variety trong part 5, hãy xem và tìm câu trả lời nhé.

@englishthayquy

a large variety of: số lượng nhiều, đa dạng #toeic #toeiconline #learnontiktok #education #tienganhthayquy

♬ Morning Run – StellarTracks

Câu hỏi:The Happy Farm day care center provides a large ___ of activities for toddlers and children.

(A) graduation(B) acceptance(C) variety(D) skills

Dịch:Nhà trẻ Happy Farm cung cấp rất ____ hoạt động cho trẻ mới biết đi và trẻ nhỏ.

(A) tốt nghiệp(B) chấp nhận(C) nhiều(D) các kỹ năng

Giải thích:

Đáp án C

Ta có cụm cố định “a variety of something” có nghĩa là nhiều cái gì đó. Trong câu có tính từ “large” trước “variety” để chỉ mức mộ. Tuy nhiên, bạn nào không biết thì có thể dùng phương pháp loại trừ bằng cách dịch các phương án, và chỉ có phương án C là phù hợp về nghĩa nhất.

Variety là gì và được dùng thế nào?

từ vựng

Variety có nhiều nghĩa, nhưng trong bài viết này ta sẽ chỉ tập trung bàn luận về nghĩa của nó trong cụm the/a variety of something.

A variety of được theo sau bởi một danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được thì mang nghĩa là một tập hợp hoặc nhiều.

Vd:A variety of books are stacked on the table.(Nhiều loại sách được xếp chồng lên nhau trên bàn.)

Khác với a variety of, khi một danh từ số nhiều hoặc danh từ không đếm được theo sau the variety of thì có nghĩa là đa dạng.

Vd:The variety of products here is small.(Các sản phẩm ở đây kém đa dạng.)

Ngoài ra, cả hai cụm đều có thể được theo sau bởi danh từ đếm được và không đếm được.

Vd:The company has introduced new varieties of coffee.(Công ty vừa ra mắt nhiều loại cà phê mới.)

Như đã đề cập ở trên, ta có thể thêm các tính từ trước variety để chỉ mức độ, ví dụ như large, wide,…

Các cụm, từ đồng nghĩa với the/a variety of

Ta có nhiều cụm hoặc từ khác nhau đồng nghĩa với the/a variety of dùng để chỉ sự đa dạng hay một tập hợp. Các cụm và từ phổ biến là:

  • Many
  • Myriad
  • Plenty of
  • Various
  • A lot of…

Tiếng Anh thầy Quý hiện đang mở các khóa học TOEIC online theo từng lộ trình bạn mong muốn. Tham gia ngay để nhận ngay các bộ tài liệu xịn xò liên quan đến đề TOEIC và các tip cực hữu ích khi thi. Đặc biệt, khi đăng ký hôm nay, bạn sẽ nhận được voucher giảm 40% học phí. Nhấn vào link bên dưới để biết thêm thông tin chi tiết nhé.

XEM LỊCH KHAI GIẢNG VÀ NHẬN VOUCHER GIẢM 40% HỌC PHÍ