Vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

(trang 9 sgk Công nghệ 9): Quan sát cấu tạo của một số loại dây dẫn điện trong hình 2-1, phân loại và ghi số thứ tự của hình vào bảng 2-1.

Trả lời:

Dây dẫn trần Dây dẫn bọc cách điện Dây dẫn lõi nhiều sợi Dây dẫn lõi một sợi a, c b, d b, c, d a

(trang 10 sgk Công nghệ 9): Hãy điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong các câu sau:

Trả lời:

– bọc cách điện

– nhiều, nhiều

(trang 10 sgk Công nghệ 9): Hãy cho biết tại sao lớp vỏ cách điện của dây dẫn điện thường có màu sắc khác nhau?

Trả lời:

Vì để phân biệt các độ bền cơ học và chất liệu của dây điện.

(trang 10 sgk Công nghệ 9): Hãy đọc kí hiệu dây dẫn điện của bản vẽ thiết kế mạng điện: M(2×1.5).

Trả lời:

Dây dẫn điện có lỗi đồng, 2 lõi dây và tiết diện của lõi dây là 1.5mm2

(trang 12 sgk Công nghệ 9): Thế nào là vật liệu cách điện?

Trả lời:

Trong mạng điện, vật liệu cách điện luôn đi liền với những vật liệu dẫn điện nhằm đảm bảo cho mạng điện làm việc hiệu quả, an toàn cho người và mạng điện. Những vật liệu cách điện phải đạt được các yêu cầu sau: độ cách điện cao, chịu nhiệt tốt, chống ẩm tốt và có độ bền cơ học cao.

(trang 12 sgk Công nghệ 9): Hãy đánh dấu (X) vào những ô trống để chỉ ra những vật liệu cách điện của mạng điện trong nhà?

Trả lời:

Pu li sứ (X) Vỏ đui đèn Ống luồn dây dẫn (X) Thiếc Vỏ cầu chì (X) Mica (X)

Nội dung chính

– Vật liệu điện thường dùng trong lắp đặt mạng điện.

– Cách sử dụng một số vật liệu điện thông dụng.

I. Dây dẫn điện

1. Phân loại

Có nhiều loại dây dẫn cách điện:

• Dựa vào vỏ cách điện, dây dẫn điện được chia thành dây dẫn trần và dây dẫn bọc cách điện.

• Dựa vào số sợi của lõi có 1 lõi, dây nhiều lõi , dây lõi 1 sợi và lõi nhiều sợi.

• Mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn điện được bọc cách điện.

Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (hay, chi tiết) Ly Thuyet Vat Lieu Dien Dung Trong Lap Dat Mang Dien Trong Nha

2. Cấu tạo dây dẫn điện được bọc cách điện

Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (hay, chi tiết) Ly Thuyet Vat Lieu Dien Dung Trong Lap Dat Mang Dien Trong Nha 1

– Gồm 2 phần: Lõi và vỏ cách điện.

Lõi dây: Thường được làm bằng đồng hoặc nhôm. Được chế tạo thành 1 sợi hoặc nhiều sợi bện với nhau.

Vỏ cách điện:

◦ Gồm 1 hoặc nhiều lớp.

◦ Thường bằng cao su, chất cách điện tổng hợp (PVC).

Vỏ bọc cơ học: Chống va đập cơ học, ảnh hưởng của độ ẩm nước và các chất hóa học.

Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (hay, chi tiết) Ly Thuyet Vat Lieu Dien Dung Trong Lap Dat Mang Dien Trong Nha 2

3. Sử dụng dây dẫn điện

• Phải sử dụng dây dẫn tuân theo thiết kế của mạng điện.

• Kí hiệu của dây dẫn bọc cách điện là: M(n x F).

+ M là lõi đồng.

+ n là số lõi dây.

+ F là tiết diện của lõi dây (mm2).

• Trong quá trình sử dụng cần chú ý:

◦ Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện của dây dẫn để tránh gây ra tai nạn điện cho người sử dụng.

◦ Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện nối dài( dây dẫn có phích cắm điện).

II. Dây cáp điện

– Cáp điện bao gồm 1 hoặc nhiều lõi dây dẫn được bọc cách điện, bên ngoài là vỏ bảo vệ mềm.

– Cáp điện của mạng điện trong nhà là loại cáp 1 pha, điện áp thấp, 1 lõi hoặc 2 lõi.

1. Cấu tạo

Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (hay, chi tiết) Ly Thuyet Vat Lieu Dien Dung Trong Lap Dat Mang Dien Trong Nha 3

Trong đó:

• 1. Lõi cáp: Bằng đồng (hoặc nhôm), gồm một lõi hoặc nhiều lõi.

• 2. Vỏ cách điện: Bằng cao su tự nhiên, cao su tổng hợp, PVC.

• 3. Vỏ bảo vệ: Được chế tạo cho phù hợp với các môi trường lắp đặt cáp khác nhau.

Một số loại dây cáp điện

Tên gọi Cấu tạo Phạm vi sử dụng Cáp 1 lõi Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (hay, chi tiết) Ly Thuyet Vat Lieu Dien Dung Trong Lap Dat Mang Dien Trong Nha 4 Có thể sử dụng mỗi cáp cho 1 dây pha hoặc 1 dây trung tính Cáp 2 lõi Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (hay, chi tiết) Ly Thuyet Vat Lieu Dien Dung Trong Lap Dat Mang Dien Trong Nha 5 Có thể sử dụng 1 cáp cho pha( 1 lõi dây pha, 1 lõi dây trung tính)

3. Sử dụng cáp điện

Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (hay, chi tiết) Ly Thuyet Vat Lieu Dien Dung Trong Lap Dat Mang Dien Trong Nha 6

• Với mạng điện trong nhà, cáp được dùng để lắp đặt đường dây hạ áp dẫn điện từ lưới điện phân phối gần nhất đến mạng điện trong nhà.

• Cáp được gọi tên theo chất cách điện.

III. Vật liệu cách điện

Khái niệm: Vật liệu cách điện là vật liệu không cho dòng điện đi qua.

Ý nghĩa: Đảm bảo cho dòng điện làm việc hiệu quả, an toàn cho người và mạng điện.

Yêu cầu:

◦ Độ cách nhiệt cao.

◦ Chịu nhiệt tốt.

◦ Chống ẩm tốt.

◦ Có độ bền cơ học cao.

• Ví dụ: Pu li sứ, vỏ đui đèn, vỏ cầu chì, ống luồn dây dẫn, …

Lý thuyết Công nghệ 9 Bài 2: Vật liệu điện dùng trong lắp đặt mạng điện trong nhà (hay, chi tiết) Ly Thuyet Vat Lieu Dien Dung Trong Lap Dat Mang Dien Trong Nha 7

Câu 1: Vật liệu điện được dùng trong lắp đặt mạng điện gồm:

A. Dây cáp điện

B. Dây dẫn điện

C. Vật liệu cách điện

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Vật liệu nào được dùng để truyền tải và phân phối điện năng đến đồ dùng điện:

A. Dây cáp điện

B. Dây dẫn điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 3: Dựa vào lớp vỏ cách điện, dây dẫn điện chia làm mấy loại?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4: Dựa vào số lõi, dây có vỏ bọc cách điện chia làm mấy loại?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 5: Dựa vào số sợi của lõi, dây dẫn điện chia làm những loại nào?

A. Dây lõi 1 sơi

B. Dây lõi nhiều sợi

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 6: Theo em, mạng điện trong nhà thường sử dụng loại dây dẫn nào?

A. Dây trần

B. Dây bọc cách điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Cả A và B đều sai

Câu 7: Cấu tạo dây cáp điện gồm mấy phần?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 8: Đâu không phải là vật liệu cách điện?

A. Puli sứ

B. Vỏ cầu chì

C. Dây đồng

D. Vỏ đui đèn

Câu 9: Yêu cầu của vật liệu cách điện là:

A. Cách điện cao

B. Chịu nhiệt tốt

C. Chống ẩm tốt và độ bền cơ học cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 10: Trong quá trình sử dụng dây dẫn điện cần chú ý những gì?

A. Thường xuyên kiểm tra vỏ cách điện dây dẫn

B. Đảm bảo an toàn khi sử dụng dây dẫn điện

C. Cả A và B đều đúng

D. Đáp án khác