đơn thương độc mã là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

Ý nghĩa của thành ngữ “đơn thương độc mã”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

đơn thương độc mã có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu đơn thương độc mã trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ đơn thương độc mã trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ đơn thương độc mã nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới đơn thương độc mã

 • trăm tội đổ đầu nhà oản là gì?
 • trời đánh còn tránh bữa ăn là gì?
 • da mồi tóc bạc là gì?
 • đi ngang về tắt là gì?
 • quan có cần nhưng dân chưa vội; quan có vội, quan lội quan sang là gì?
 • nhà giàu ngày ăn ba bữa, nhà khó đỏ lửa ba lần là gì?
 • kiến bò bụng là gì?
 • một mất một còn là gì?
 • áo vải cơm rau là gì?
 • đội trời đạp đất là gì?
 • đâm lao phải theo lao là gì?
 • mùa hè cá sông, mùa đông cá ao là gì?
 • mưa không quá ngọ, gió không quá mùi là gì?
 • nghèo ngáy sâu, giàu lâu ngáy là gì?
 • buôn ngược bán xuôi là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “đơn thương độc mã” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

đơn thương độc mã có nghĩa là: Một mình một ngựa; hành động đơn độc, chỉ có một mình; rơi vào tình thế bị cô lập.. đơn thương độc mã Thương là ngọn giáo, mã là ngựa. Thành ngữ này nghĩa gốc là một giáo một ngựa dùng để chỉ sự đơn độc, lẻ loi trong khi chiến đấu với khó khăn nguy hiểm, không có sự hỗ trợ của người khác.

Đây là cách dùng câu đơn thương độc mã. Thực chất, “đơn thương độc mã” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2023.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ đơn thương độc mã là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.