Tổng hợp hướng dẫn Editor mới vào nghề – Từ điển tổng hợp – [Hướng dẫn] Edit truyện trên điện thoại – Wattpad

BẠN ĐANG ĐỌC

Tổng hợp hướng dẫn Editor mới vào nghề – Từ điển tổng hợp

Non-Fiction

Nội dung như tựa đề. Mục đích phi lợi nhuận! Những hướng dẫn trong này không thuộc về người đăng là Hy, chỉ là ta tổng hợp lại từ nhiều nguồn (có dẫn link từng nhà) và sưu tầm. Nhằm mục đích để mọi người đỡ thời gian tìm kiếm, cũng như để ta tự xem…

#beta-er #editor #hinalovebb #huongdan #từđiển