Table Of Contents là gì? Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Thông tin thuật ngữ

Tiếng Anh Table Of Contents Tiếng Việt Mục Lục (Sách…) Chủ đề Kinh tế

Định nghĩa – Khái niệm

Table Of Contents là gì?

Mục lục, thường được đặt đầu đơn giản là nội dung và được viết tắt một cách không chính thức là TOC, là một danh sách, thường được tìm thấy trên một trang trước khi bắt đầu một tác phẩm viết, các tiêu đề chương hay phần của nó hay mô tả ngắn gọn với số trang bắt đầu của chúng.

  • Table Of Contents là Mục Lục (Sách…).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

Ý nghĩa – Giải thích

Table Of Contents

Mục lục thường bao gồm các tiêu đề hay mô tả của các tiêu đề cấp một (các chương trong các tác phẩm dài hơn) và thường bao gồm các đề mục cấp hai (các phần hay các tiêu đề A) trong các chương và đôi khi thậm chí bao gồm các đề mục cấp ba (phần phụ hay phần đầu B) cũng trong các phần. Độ sâu của chi tiết trong mục lục phụ thuộc vào độ dài của tác phẩm, tác phẩm dài hơn thì ít hơn. Các báo cáo chính thức (mười trang trở lên và quá dài để ghi vào bản ghi nhớ hay thư) cũng có mục lục. Trong một cuốn sách tiếng Anh, mục lục thường xuất hiện sau trang tiêu đề, thông báo bản quyền và trong các tạp chí kỹ thuật, phần tóm tắt; trước bất kỳ danh sách bảng hay số liệu nào, lời nói đầu và lời tựa.

Mục lục in cho biết số trang nơi bắt đầu của mỗi phần, trong khi các mục kỹ thuật số cung cấp các liên kết để đi đến từng phần. Định dạng và vị trí của số trang là vấn đề của nhà xuất bản. Nếu số trang xuất hiện sau văn bản tiêu đề, chúng có thể được đặt trước các ký tự được gọi là đầu, thường là dấu chấm hay dấu chấm, chạy từ tiêu đề chương hay mục ở phía đối diện của trang hay số trang có thể vẫn gần với tiêu đề hơn . Trong một số trường hợp, số trang xuất hiện trước văn bản.

Nếu một cuốn sách hay tài liệu chứa các chương, bài báo hay câu chuyện của các tác giả khác nhau, tên của họ thường xuất hiện trong mục lục.

Definition

Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

Ví dụ với các nhà lãnh đạo:

Chương 1: Bắt đầu. . . . . . . . . . . . 1

Giới thiệu . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Bước tiếp theo . . . . . . . . . . . . . . 3

Ví dụ không có lãnh đạo:

Chương 1: Bắt đầu 1

Giới thiệu 2

Các bước tiếp theo 3

Ví dụ với các tác giả:

1. Giới thiệu về Sinh học Arthur C. Smith 1

2. Vi sinh vật học Susan Jones 10

3. Những tiến bộ trong Công nghệ sinh học T.C. Chang 24

Ví dụ với văn bản mô tả:

Chương 1 3 Trong đó lần đầu tiên chúng ta gặp anh hùng và nữ anh hùng của mình, một bữa tiệc dạ tiệc, và bắt đầu một cuộc hành trình bất ngờ.

Chương 2 12 Cuộc hành trình có một ngã rẽ bất thường và những nhân vật phản diện mới được phát hiện.

Thuật ngữ tương tự – liên quan

Danh sách các thuật ngữ liên quan Table Of Contents

  • Title Page
  • Copyright
  • Notice
  • Abstract
  • Link
  • Mục Lục (Sách…) tiếng Anh

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Table Of Contents là gì? (hay Mục Lục (Sách…) nghĩa là gì?) Định nghĩa Table Of Contents là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Table Of Contents / Mục Lục (Sách…). Truy cập sotaydoanhtri.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục