Vị trí việc làm là gì? Phân loại vị trí việc làm mới nhất

Vị trí việc làm có ý nghĩa quan trọng quản lý, tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức. Vậy vị trí việc làm là gì?

Vị trí việc làm là gì?

Vị trí việc làm của công chức

Vị trí việc làm là công việc gắn với chức danh, chức vụ, cơ cấu và ngạch công chức để xác định biên chế và bố trí công chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị (khoản 3 Điều 7 Luật Cán bộ, công chức 2008).

Vị trí việc làm của viên chức

Vị trí việc làm là công việc hoặc nhiệm vụ gắn với chức danh nghề nghiệp hoặc chức vụ quản lý tương ứng, là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (khoản 1 Điều 7 Luật Viên chức 2010).

vị trí việc làm là gì

Vị trí việc làm là gì? Phân loại vị trí việc làm mới nhất (Ảnh minh họa)

Vai trò của vị trí việc làm

Theo quy định tại Luật cán bộ, công chức và Luật Viên chức thì vị trí việc làm:

– Là một trong những căn cứ để tuyển dụng, nâng ngạch, điều động công chức;

– Là căn cứ xác định số lượng người làm việc, cơ cấu viên chức để thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Phân loại vị trí việc làm

Phân loại vị trí việc làm công chức

Vị trí việc làm công chức được phân loại theo Điều 5 Nghị định 62/2020/NĐ-CP như sau:

Phân loại theo khối lượng công việc

– Vị trí việc làm do một người đảm nhiệm;

– Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhiệm;

– Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

– Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý;

– Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên ngành;

– Vị trí việc làm nghiệp vụ chuyên môn dùng chung (tài chính, kế hoạch và đầu tư, thanh tra, pháp chế, hợp tác quốc tế, tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, văn phòng và một số vị trí việc làm đặc thù khác);

– Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Phân loại vị trí việc làm viên chức

Tương tự với vị trí việc làm của công chức, vị trí việc làm viên chức được phân loại như sau:

Phân loại theo khối lượng công việc

– Vị trí việc làm do một người đảm nhận.

– Vị trí việc làm do nhiều người đảm nhận.

– Vị trí việc làm kiêm nhiệm.

Phân loại theo tính chất, nội dung công việc

– Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý.

– Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành.

– Vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên môn dùng chung (hành chính, tổng hợp, quản trị văn phòng, tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính và các vị trí việc làm không giữ chức danh nghề nghiệp chuyên ngành của đơn vị sự nghiệp công lập).

– Vị trí việc làm hỗ trợ, phục vụ.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Hỏi đáp

Recommended For You