Danh sách các khối thi, mã tổ hợp môn xét tuyển đại học, cao đẳng mới nhất

Last Updated on 30/11/2022 by Giang Chu

Vào khoảng gần 10 năm trước, khoảng thời gian mà mình bắt đầu thi đại học thì khi đó chỉ có vài lựa chọn về khối xét tuyển đại học thì hiện nay các bạn học sinh đã có rất nhiều lựa chọn sao cho phù hợp nhất với bản thân mình.

Dưới đây là toàn bộ những tổ hợp môn xét tuyển mà các trường đại học tại Việt Nam áp dụng cho thí sinh xét tuyển theo phương thức xét kết quả thi THPT hoặc xét học bạ.

Nếu các bạn muốn biết tổ hợp nào xét tuyển được vào các ngành nào, trường nào thì hãy bấm vào bài viết tương đương ở cột thứ 4 (thông tin về trường/ngành tuyển sinh).

Các khối thi đại học bao gồm:

  • Khối A
  • Khối B
  • Khối C
  • Khối D
  • Khối K
  • Các khối thi năng khiếu

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn về từng khối trong phần dưới bài viết nhé.

Nhóm các khối thi truyền thống

#Tổ hợp xét tuyển khối A

Khối A bao gồm 18 tổ hợp xét tuyển không liên tục từ A00 tới A18. Đây là nhóm các khối được sử dụng chủ yếu xét vào các trường đại học thiên hướng kỹ thuật.

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển A00 Toán, Vật lý, Hóa học A01 Toán, Vật lý, Tiếng Anh A02 Toán, Vật lí , Sinh học A03 Toán, Vật lý, Lịch sử A04 Toán, Vật lý, Địa lí A05 Toán, Hóa học, Lịch sử A06 Toán, Hóa học, Địa lí A07 Toán, Lịch sử, Địa lí A08 Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân A09 Toán, Địa lí, Giáo dục công dân A10 Toán, Vật lý, Giáo dục công dân A11 Toán, Hóa học, Giáo dục công dân A12 Toán, Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội A14 Toán, Khoa học tự nhiên, Địa lí A15 Toán, Khoa học tự nhiên, Giáo dục công dân A16 Toán, Khoa học tự nhiên, Văn A17 Toán, Khoa học xã hội, Vật lý A18 Toán, Khoa học xã hội, Hóa học

#Tổ hợp xét tuyển khối B

Khối B là khối thi truyền thống có ít lựa chọn nhất (7 khối nhỏ). Đây là khối được sử dụng chủ yếu thi vào nhóm các ngành chăm sóc sức khỏe, nông lâm thủy sản, công nghệ hóa sinh…

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối B bao gồm:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển B00 Toán, Hóa học, Sinh học B01 Toán, Sinh học, Lịch sử B02 Toán, Sinh học, Địa lí B03 Toán, Sinh học, Văn B04 Toán, Sinh học, Giáo dục công dân B05 Toán, Sinh học, Khoa học xã hội B08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh

#Tổ hợp xét tuyển khối C

Nhiều bạn vẫn hay lầm tưởng khối C chỉ dành cho các nhóm ngành sư phạm, văn hóa, du lịch… hay nói đơn giản là dành cho khối khoa học xã hội. Tuy nhiên điều đó chỉ đúng với khối C00 bởi hầu hết các khối C phía sau nó lại là các tổ hợp môn dùng để xét tuyển vào các ngành công nghệ đó.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối C bao gồm:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển C00 Văn, Lịch sử, Địa lí C01 Văn, Toán, Vật lí C02 Văn, Toán, Hóa học C03 Văn, Toán, Lịch sử C04 Văn, Toán, Địa lí C05 Văn, Vật lí, Hóa học C06 Văn, Vật lí, Sinh học C07 Văn, Vật lí, Lịch sử C08 Văn, Hóa học, Sinh C09 Văn, Vật lí, Địa lí C10 Văn, Hóa học, Lịch sử C12 Văn, Sinh học, Lịch sử C13 Văn, Sinh học, Địa C14 Văn, Toán, Giáo dục công dân C15 Văn, Toán, Khoa học xã hội C16 Văn, Vật lí, Giáo dục công dân C17 Văn, Hóa học, Giáo dục công dân C18 Văn, Sinh học, Giáo dục công dân C19 Văn, Lịch sử, Giáo dục công dân C20 Văn, Địa lí, Giáo dục công dân

#Tổ hợp xét tuyển khối D

Khối đứng đầu về số lượng các tổ hợp môn xét tuyển với 78 khối thi, khối D là khối hòa lẫn của tất cả các tổ hợp xét tuyển trên. Khối D có thể sử dụng để xét tuyển hầu như vào mọi ngành học. Là khối thi dành cho những bạn yêu thích các môn ngoại ngữ.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối C bao gồm:

Khối Tổ hợp môn xét tuyển D01 Văn, Toán, tiếng Anh D02 Văn, Toán, tiếng Nga D03 Văn, Toán, tiếng Pháp D04 Văn, Toán, tiếng Trung D05 Văn, Toán, Tiếng Đức D06 Văn, Toán, Tiếng Nhật D07 Toán, Hóa học, Tiếng Anh D08 Toán, Sinh học, Tiếng Anh D09 Toán, Lịch sử, Tiếng Anh D10 Toán, Địa lí, Tiếng Anh D11 Văn, Vật lí, Tiếng Anh D12 Văn, Hóa học, Tiếng Anh D13 Văn, Sinh học, Tiếng Anh D14 Văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15 Văn, Địa lí, Tiếng Anh D16 Toán, Địa lí, Tiếng Đức D17 Toán, Địa lí, Tiếng Nga D18 Toán, Địa lí, Tiếng Nhật D19 Toán, Địa lí, Tiếng Pháp D20 Toán, Địa lí, Tiếng Trung D21 Toán, Hóa học, Tiếng Đức D22 Toán, Hóa học, Tiếng Nga D23 Toán, Hóa học, Tiếng Nhật D24 Toán, Hóa học, Tiếng Pháp D25 Toán, Hóa học, Tiếng Trung D26 Toán, Vật lí, Tiếng Đức D27 Toán, Vật lí, Tiếng Nga D28 Toán, Vật lí, Tiếng Nhật D29 Toán, Vật lí, Tiếng Pháp D30 Toán, Vật lí, Tiếng Trung D31 Toán, Sinh học, Tiếng Đức D32 Toán, Sinh học, Tiếng Nga D33 Toán, Sinh học, Tiếng Nhật D34 Toán, Sinh học, Tiếng Pháp D35 Toán, Sinh học, Tiếng Trung D41 Văn, Địa lí, Tiếng Đức D42 Văn, Địa lí, Tiếng Nga D43 Văn, Địa lí, Tiếng Nhật D44 Văn, Địa lí, Tiếng Pháp D45 Văn, Địa lí, Tiếng Trung D52 Văn, Vật lí, Tiếng Nga D54 Văn, Vật lí, Tiếng Pháp D55 Văn, Vật lí, Tiếng Trung D61 Văn, Lịch sử, Tiếng Đức D62 Văn, Lịch sử, Tiếng Nga D63 Văn, Lịch sử, Tiếng Nhật D64 Văn, Lịch sử, Tiếng Pháp D65 Văn, Lịch sử, Tiếng Trung D66 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D68 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nga D69 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D70 Văn, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D72 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D73 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức D74 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga D75 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật D76 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp D77 Văn, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung D78 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh D79 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức D80 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga D81 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật D82 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp D83 Văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung D84 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh D85 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Đức D86 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nga D87 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Pháp D88 Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Nhật D90 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh D91 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp D92 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức D93 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga D94 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật D95 Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung D96 Toán, Khoa học xã hội, Anh D97 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp D98 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Đức D99 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nga DD0 Toán, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật DD2 Ngữ văn, Toán, Tiếng Hàn DH1 Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Hàn

#Tổ hợp xét tuyển khối K

Đây là khối rất đặc biệt, và thường chỉ được sử dụng để xét kết quả học tập bậc THPT. Khối K cũng chỉ có duy nhất 1 tổ hợp xét tuyển đó là:

  • Khối K01 (Toán, Tiếng Anh, Tin học)

Nhóm các khối thi năng khiếu

Cuối cùng là các tổ hợp môn dành cho các bạn có năng khiếu về một lĩnh vực nghệ thuật gì đó, bao gồm các tổ hợp năng khiếu vẽ, năng khiếu nghệ thuật, báo chí, thể dục thể thao và năng khiếu công nghệ.

#Khối H

Khối H là một trong những khối thi năng khiếu về mỹ thuật. Sử dụng chính để thi vào các ngành học về thiết kế, hình họa…

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối H bao gồm:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển H00 Văn, Năng khiếu vẽ 1, Năng khiếu vẽ 2 H01 Toán, Văn, Vẽ H02 Toán, Vẽ Hình họa mỹ thuật, Vẽ trang trí màu H03 Toán, Khoa học tự nhiên, Vẽ Năng khiếu H04 Toán, Tiếng Anh, Vẽ Năng khiếu H05 Văn, Khoa học xã hội, Vẽ Năng khiếu H06 Văn, Tiếng Anh,Vẽ mỹ thuật H07 Toán, Hình họa, Trang trí H08 Văn, Lịch sử, Vẽ mỹ thuật

Tham khảo thêm bài viết về khối H

#Khối V

Tương tự khối H, khối V cũng là một khối thi năng khiếu dành về mỹ thuật. Sử dụng chính để thi vào các ngành học thiết kế, kiến trúc.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối V bao gồm:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển V00 Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật V01 Toán, Văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật V02 Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh V03 Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa học V05 Văn, Vật lí, Vẽ mỹ thuật V06 Toán, Địa lí, Vẽ mỹ thuật V07 Toán, tiếng Đức, Vẽ mỹ thuật V08 Toán, tiếng Nga, Vẽ mỹ thuật V09 Toán, tiếng Nhật, Vẽ mỹ thuật V10 Toán, tiếng Pháp, Vẽ mỹ thuật V11 Toán, tiếng Trung, Vẽ mỹ thuật

Tham khảo thêm bài viết về khối V

#Khối M

Khối M là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành mầm non.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối M bao gồm:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển M00 Văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát M01 Văn, Lịch sử, Năng khiếu M02 Toán, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 M03 Văn, Năng khiếu 1, Năng khiếu 2 M04 Toán, KHTN, Năng khiếu M05 Văn, Sử, Năng khiếu M06 Văn, Toán, Năng khiếu M07 Văn, Địa, Đọc diễn cảm + Hát M08 Văn, NK 1, NK 2 M09 Toán, Kể chuyện – Đọc diễn cảm, Hát M10 Toán, Tiếng Anh, Năng khiếu mầm non M11 Văn, Anh, Năng khiếu GDMN M13 Toán, Sinh, Năng khiếu M14 Toán, Địa, Đọc diễn cảm – Hát

Tham khảo thêm bài viết về khối M

#Khối N

Khối N là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan tới âm nhạc.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối N bao gồm:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển N00 Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 N01 Văn, Hát xướng âm, Biểu diễn nghệ thuật N02 Văn, Ký xướng âm, Hát hoặc biểu diễn nhạc cụ N03 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn N04 Văn, Năng khiếu thuyết trình, Năng khiếu N05 Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, Năng khiếu N06 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn N07 Văn, Ghi âm- xướng âm, chuyên môn N08 Văn, Hòa thanh, Phát triển chủ đề và phổ thơ N09 Văn, Hòa thanh, Chỉ huy tại chỗ

Tham khảo thêm bài viết về khối N

#Khối R

Khối N là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan tới báo chí, truyền thông.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối R bao gồm:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển R00 Văn, Sử, Năng khiếu nghệ thuật R01 Văn, Địa, Năng khiếu nghệ thuật R02 Văn, Toán, Năng khiếu nghệ thuật R03 Văn, Anh, Năng khiếu nghệ thuật R04 Văn, Biểu diễn nghệ thuật, Năng khiếu văn hóa nghệ thuật R05 Văn, Anh, Năng khiếu báo chí R06 Văn, KHTN, Năng khiếu báo chí R07 Văn, Toán, Năng khiếu ảnh báo chí R08 Văn, Anh, Năng khiếu ảnh báo chí R09 Văn, KHTN, Năng khiếu ảnh báo chí R11 Văn, Toán, Năng khiếu quay phim truyền hình R12 Văn, Anh, Năng khiếu quay phim truyền hình R13 Văn, KHTN, Năng khiếu quay phim truyền hình R15 Văn, Toán, Năng khiếu báo chí R16 Văn, KHXH, Năng khiếu báo chí R17 Văn, KHXH, Năng khiếu ảnh báo chí R18 Văn, KHXH, Năng khiếu quay phim truyền hình R19 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anhh, Năng khiếu báo chí R20 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, Năng khiếu ảnh báo chí R21 Văn, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh, NK quay phim truyền hình R22 Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh R23 Văn, Sử, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh R24 Văn, Toán, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh R25 Văn, KHTN, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh R26 Văn, KHXH, Điểm quy đổi chứng chỉ Tiếng Anh

Tham khảo thêm bài viết về khối R

#Khối S

Khối N là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan tới diễn xuất, điện ảnh.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối S bao gồm:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển S00 Văn, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2 S01 Toán, Năng khiếu SKĐA 1, Năng khiếu SKĐA 2

Tham khảo thêm bài viết về khối S

#Khối T

Khối T là khối thi năng khiếu đặc biệt dành cho những bạn thích ngành liên quan thể dục thể thao.

Chi tiết các tổ hợp xét tuyển khối T bao gồm:

Tên khối Tổ hợp môn xét tuyển T00 Toán, Sinh, Năng khiếu Thể dục thể thao T01 Toán, Văn, Năng khiếu TDTT T02 Văn, Sinh, Năng khiếu TDTT T03 Văn, Địa, Năng khiếu TDTT T04 Toán, Lý, Năng khiếu TDTT T05 Văn, GDCD, Năng khiếu TDTT T07 Văn, Địa, Năng khiếu TDTT T08 Toán, GDCD, Năng khiếu TDTT

Tham khảo bài viết về Khối T