Một bánh heroin nặng bao nhiêu gam?

Một bánh heroin nặng bao nhiêu gam? hay một tép Heroin nặng bao nhiêu gam? đây là câu hỏi của những người cần tìm hiểu về số gam heroin có mức phạt bao nhiêu theo quy định của pháp luật.

Tư vấn một bánh heroin nặng bao nhiêu gam?

1- Một bánh heroin nặng bao nhiêu gram.Dưới đây là quy đổi 1 bánh Heroin nặng bao nhiêu gam sang 1 tép nặng bao nhiêu gam:+ 1 kg tính ra là khoảng 3.5 bánh.+ Vậy mỗi bánh heroin có trọng lượng như sau: 1 kg / 3.5 bánh ~ = 340 gam đến 350 gam/ bánh Heroin dạng khối chữ nhật+ Chia nhỏ thành tép, mỗi tép chứa khoảng 0.004 gam heroin+ Từ 1kg Heroin có thể chế thành 25.000 tép Hêrôin.

Bạn Đang Xem: Một bánh heroin nặng bao nhiêu gam?

Như vậy: 1 bánh (~ 340 gam) tương ứng với (25.000 tép x 0.004 gam)

Các tội danh liên quan đến ma túy bao gồm:

  • Tội tàng trữ trái phép chất ma túy (Nhẹ nhất là 1 đến 5 năm tù) – Hêrôin từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
  • Mua bán trái phép chất ma túy (Nhẹ nhất là 2 đến 7 năm tù) – Hêrôin dù chỉ 1 ít;
  • Tư vấn tội chiếm đoạt chất ma túy (Nhẹ nhất là 1 đến 5 năm tù) – Hêrôin từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
  • Tội vận chuyển trái phép chất ma túy (Nhẹ nhất là 2 đến 7 năm tù) – Heroine từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
  • Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Nhẹ nhất từ 2 năm đến 7 năm) – Hêrôin dù chỉ 1 ít;

Xem Thêm : Vén màn “sự thật viên uống tinh chất Hàu giúp lấy lại “bản lĩnh nam giới

2. Vận chuyển số lượng heroin bao nhiêu thì tội như thế nào?Theo quy định tại Điều 250 Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 có các mức như sau:

“Điều 250. Tội vận chuyển trái phép chất ma túy

1. Người nào vận chuyển trái phép chất ma túy không nhằm mục đích sản xuất, mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:a) Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm;b) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 01 gam đến dưới 500 gam;c) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;d) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;đ) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 05 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;e) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 10 kilôgam;g) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 01 gam đến dưới 20 gam;h) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 10 mililít đến dưới 100 mililít;i) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm b đến điểm h khoản này.

2. Phạm tội trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:a) Có tổ chức;b) Phạm tội 02 lần trở lên;c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;đ) Sử dụng người dưới 16 tuổi vào việc phạm tội;e) Vận chuyển qua biên giới;g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng từ 500 gam đến dưới 01 kilôgam;h) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;i) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 25 kilôgam;k) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 200 kilôgam;l) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 10 kilôgam đến dưới 50 kilôgam;m) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam;n) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 100 mililít đến dưới 250 mililít;o) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm g đến điểm n khoản này;p) Tái phạm nguy hiểm.

Xem Thêm : Guest Service Agent là gì? Những điều cần biết về Guest Service Agent

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 15 năm đến 20 năm:a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao cô ca có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 05 kilôgam;b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng từ 30 gam đến dưới 100 gam;c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng từ 25 kilôgam đến dưới 75 kilôgam;d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng từ 200 kilôgam đến dưới 600 kilôgam;đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng từ 50 kilôgam đến dưới 150 kilôgam;e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 100 gam đến dưới 300 gam;g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích từ 250 mililít đến dưới 750 mililít;h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca có khối lượng 05 kilôgam trở lên;b) Hêrôin, côcain, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA có khối lượng 100 gam trở lên;c) Lá, rễ, thân, cành, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca có khối lượng 75 kilôgam trở lên;d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililít trở lên;h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.”

» Tư vấn tội vận chuyển trái phép chất ma túy

» Luật sư bào chữa vụ án ma túy

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Hỏi đáp

Recommended For You