Văn khấn cúng sao giải hạn, bài cúng sao giải hạn chuẩn 2023

Trong những ngày đầu năm, cúng sao giải hạn là lễ khá quan trọng của người Việt Nam. Cùng tìm hiểu văn khấn cúng sao giải hạn, bài cúng sao giải hạn chuẩn 2023 nhé!

Theo các quan niệm xưa của ông, cha ta thì mỗi người sẽ có một ngôi sao chiếu mệnh khác nhau. Có tất cả 9 ngôi sao được chia ra 3 sao tốt, 3 sao xấu, 3 sao trung. Thông thường những năm sao xấu thì sẽ có lễ cúng sao để giải hạn. Cùng Bách hóa XANH tìm hiểu văn khấn cúng sao giải hạn, bài cúng sao giải hạn chuẩn 2023 nhé!

1 Các sao hạn năm 2023

Các sao hạn năm 2022Các sao hạn năm 2023

Tham khảo thêm: Bảng sao hạn năm 2023 cho 12 con giáp đầy đủ, chính xác nhất

2 Cúng sao giải hạn năm 2023 ngày nào?

Cúng sao giải hạn năm 2023 ngày nào?

 • Cúng giải sao Thái Bạch: Thời gian: Ngày 15 âm hàng tháng hoặc có thể cúng 1 lần vào những ngày đầu năm mới. Sắm lễ: 8 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Tây Phương Canh Tân Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân”.
 • Cúng giải sao Kế Đô: Thời gian: Ngày 18 âm lịch hàng tháng hoặc cúng 1 lần vào dịp đầu năm mới. Sắm lễ: 9 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân”.
 • Cúng giải sao Thổ Tú: Thời gian: 19 âm lịch hàng tháng hoặc 1 lần duy nhất vào đầu năm mới. Sắm lễ: 5 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Trung Ương Mậu Kỷ Thổ Tú Tinh Quân”.
 • Cúng giải sao Thủy Diệu: Thời gian: Ngày 21 âm lịch hàng tháng, hoặc cúng 1 lần vào đầu năm. Sắm lễ: 7 đèn cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Bắc Phương Nhâm Quý Thủy Đức Tinh Quân”.
 • Cúng giải sao Vân Hán: Thời gian: Ngày 29 âm lịch hàng tháng. Hoặc có thể tiến hành 1 lần vào đầu năm mới. Sắm lễ: 15 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nam Phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh Quân”
 • Cúng dâng sao Thái Dương: Thời gian: Ngày 27 âm lịch hàng tháng hoặc dịp đầu năm mới. Sắm lễ: 2 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nhật Cung Thái Dương Thiên Tử Tinh Quân.
 • Cúng dâng sao Thái Âm: Thời gian: Ngày 26 âm lịch hàng tháng hoặc dịp đầu năm mới. Sắm lễ: 7 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”
 • Cúng dâng sao Mộc Đức: Thời gian: Ngày 25 âm lịch hàng tháng hoặc cúng một lần vào dịp đầu năm mới. Sắm lễ: 20 cây nến, hoa quả, trà nước, bánh trái và 3 cây nhang. Danh xưng vị thần khi hành lễ: “Đông Phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh Quân”.

3 Lễ vật cúng sao giải hạn

Lễ vật cúng sao giải hạn

 • Đèn hoặc nến (số lượng tùy theo từng sao).
 • Bài vị (màu của bài vị tùy theo từng sao), viết chính xác tên sao lên bài vị (cúng sao nào viết tên sao đó).
 • Mũ vàng.
 • Đinh tiền vàng (số lượng tùy ý, không cần quá nhiều).
 • Gạo, muối.
 • Trầu, cau.
 • Hương hoa, trái cây, phẩm oản.
 • Nước (1 chai).
 • Sau khi lễ xong thì đem hóa cả tiền, vàng, văn khấn, bài vị.

4 Bài cúng sao giải hạn tại nhà

Bài cúng sao giải hạn tại nhà

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cực Tử Vi Tràng Sinh Đại đế.

Con kính lạy Ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

Con kính lạy (riêng phần này trong gia đình có người sao nào chiếu mệnh thì viết dòng khấn sao đó, còn các sao khác thì không viết):

– Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân (nếu có người sao Thái Dương chiếu mệnh);

– Đức Nguyệt cung Thái Âm Hoàng hậu Tinh quân (nếu có người sao Thái Âm chiếu mệnh);

– Đức Đông phương Giáp Ất Mộc Đức Tinh quân (nếu có người sao Mộc Đức chiếu mệnh);

– Đức Nam phương Bính Đinh Hỏa Đức Tinh quân (nếu có người sao Vân Hán chiếu mệnh);

– Đức Trung ương Mậu Kỷ Thổ Đức Tinh quân (nếu có người sao Thổ Tú chiếu mệnh);

– Đức Tây phương Canh Tân Kim đức Thái Bạch Tinh quân (nếu có người sao Thái Bạch chiếu mệnh);

– Đức Bắc phương Nhâm Quý Thủy đức Tinh quân (nếu có người sao Thủy Diệu chiếu mệnh);

– Đức Thiên cung Thần chủ La Hầu Tinh quân (nếu có người sao La Hầu chiếu mệnh);

– Đức Địa cung Thần Vỹ Kế Đô Tinh quân (nếu có người sao Kế Đô chiếu mệnh).

Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:………………………..tuổi…………………………………………………………….

Cùng các thành viên trong gia đình là (liệt kê họ tên, tuổi từng thành viên trong gia đình):

– ………………………………………………………………………………………………………………..

– ………………………………………………………………………………………………………………..

– ……………………………………………………………………………………………………………….

– ……………………………………………………………………………………………………………….

Hôm nay là ngày………..tháng……… năm Quý Mão 2023, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ)……………………… để làm lễ giải hạn sao (phần này viết tên các sao chiếu mệnh các thành viên trong gia đình trong năm nay)………………….. chiếu mệnh.

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc, lộc, thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

5 Bài cúng sao giải hạn

Bài cúng sao giải hạn

Dùng khấn cúng giải sao hạn, lá sớ có nội dung tùy theo tên Sao Hạn hàng năm mà ghi theo mẫu sau đây, đốt ba cây nhang quỳ lạy ba lạy rồi đọc :

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Nam mô Hiệu Thiên chí tôn Kim Quyết Ngọc Hoàng Thượng đế.

– Con kính lạy Đức Trung Thiện tinh chúa Bắc cựcTử Vi Tràng Sinh Đại đế.

– Con kính lạy ngài Tả Nam Tào Lục Ty Duyên Thọ Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đẩu cửu hàm Giải ách Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Nhật cung Thái Dương Thiên tử Tinh quân.

– Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản mệnh Nguyên Thần Chân quân.

Tín chủ (chúng) con là:………………………………………. Tuổi:…………………………

Hôm nay là ngày…… tháng……… năm Quý Mão 2023, tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại (địa chỉ) …………………………………… để làm lễ giải hạn sao …………………….. chiếu mệnh, và hạn:………………………

Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc phù hộ độ trì giải trừ vận hạn; ban phúc,lộc, thọ cho con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

(Và quỳ lạy theo số lạy của từng sao theo phần “Tính chất sao Cửu Diệu…” đã nói ở trên)

6 Mẫu sớ cúng sao giải hạn

Mẫu sớ cúng sao giải hạn

Phục dĩ.

Tinh huy nan hoán hoàng hoàng nan trắc nan danh nhân xứ dương môn lục lục hữu lượng hữu đảo phàm tâm bất cách

Tuệ nhãn diêu quan

Viên hữu:…

Việt Nam quốc:…

Phật cúng giàng

…Thiên tiến lễ

Nhương tinh giai hạn cầu gia nội bình an sự

Kim thần

Nhương chủ:…

Tam quang phổ thân nhất ý ngôn niệm thần đẳng sinh phùng đế vượng tinh bẩm thiên lương bán hoàng duy hạn ách quỳ quỳ khủng ác diệu hoặc gia cảnh cảnh cúng dường.

Nguyên cung trần bái đảo chí nghi nguyên đạo trường sinh chi phúc kim tác đầu thành ngũ thể tịnh tiến nhất tâm

Cụ hữu sớ văn kiền thân

Thượng tấu:

Trung thiên tinh chúa Bắc cực tử vi trương sinh đại đế Ngọc bệ hạ

Tả nam tào lục ty diên thọ tinh quân Thánh tiền Hữu bắc đẩu cửu hoàng giai ách Tinh quân Thánh tiền

Thiên đình cửu cung bát cửu diệu ngũ hành Đẩu số tinh quân

Vị tiền

Cung vọng

Tôn tinh đồng thuỳ chiếu giám phúc nguyện

Tử vi chiếu mệnh thiên phủ phù cung bảo mệnh vị thiên tài thiên thọ thiên tương đồng, vũ khúc dĩ phù trì sứ thân cung hoá lộc hoá quyền hoá khoa Đối văn xương chi thọ vực, tam tai tống khứ, tứ thời vô hạn ách chi ngu, ngũ phúc hoàn lai bát tiết hỷ thần thanh long chi tả phụ.

Tử tôn quan đới phu thê lộc tồn ác diệu bôn đằng cát tinh biền tập

Đãn thần hạ tình vô nhậm khích thiết bình doanh chi chí

Cẩn sớ

Thiên vận: niên… nguyệt…

7 Lưu ý khi cúng sao giải hạn

Lưu ý khi cúng sao giải hạn

 • Nghi lễ cúng sao giải hạn thường được thực hiện vào năm mới Âm lịch, sau đó tiến hành hằng tháng vào từng ngày nhất định tùy theo sao nào chiếu mệnh.
 • Cúng sao tại chùa hay tại nhà đều có ý nghĩa và tác dụng như nhau, bạn hoàn toàn có thể thực hiện tại nhà, thậm chí, có thể lược bớt một số thủ tục cũng không sao, bởi việc cúng sao cũng như lễ Phật, quan trọng nhất là ở tâm thành.
 • Khi cúng giải hạn cho gia đình chọn một ngày thuận tiện trong tháng Giêng là được.
 • Cúng dâng sao nên tốt nhất là bạn thực hiện nghi lễ ở ngoài trời, có thể là ở ngoài sân trước nhà hoặc trên sân thượng.
 • Không gian quá gò bó thì bạn có thể thực hiện ngay trong nhà cũng không sao bởi cúng sao giải hạn quan trọng nhất là lòng thành.

Bách hóa XANH đã gửi đến bạn những thông tin về cách cúng sao năm 2023 để giải hạn sao Kế Đô, Thái Bạch và La Hầu. Bạn hãy tham khảo và thực hiện theo nhé!

Nhâm nhi hạt, trái cây sấy các loại tại Bách hóa XANH vào dịp Tết này nhé:

Bách hóa XANH