So Long As Là Gì? Cấu Trúc So Long As Chi Tiết Trong Tiếng Anh

So long as là một trong những cụm từ nối tiếng Anh thông dụng được sử dụng khá nhiều. Tuy nhiên, bạn đã biết cách để sử dụng chính xác và những cấu trúc tương tự chưa? Hãy cùng PREP tìm hiểu chi tiết kiến thức về cấu trúc So long as trong bài viết hôm nay nhé!

so long as, so long as là gì
So long as là gì? Kiến thức chung về cấu trúc So long as trong tiếng Anh

I. So long as là gì?

Chắc hẳn bạn đã từng gặp rất nhiều cụm từ So long as trong tiếng Anh, vậy So long as nghĩa là gì? Cụm từ So long as có nghĩa là “nếu như, miễn là, với điều kiện là”. Ví dụ:

Xem thêm: So long as là gì

  • John will stay until the weekend so long as Anna is with him. (John sẽ ở tới cuối tuần với điều kiện là Anna ở cùng anh ấy).
so long as, so long as là gì
So long as là gì?

II. Cách dùng cấu trúc So long as trong tiếng Anh

Cấu trúc So long as được dùng rất nhiều trong những câu điều kiện, được coi là liên từ phụ thuộc có tác dụng nối giữa hai mệnh đề với nhau. Bên cạnh đó, So long as có một ý nghĩa phổ biến nhất đấy là “miễn là”, được sử dụng để diễn tả hành động xảy ra chỉ khi có một hành động nào khác xảy ra. Cấu trúc:

Mệnh đề 1 + so long as + mệnh đề 2

Ví dụ:

  • Jenny will go to Paris so long as she has enough money. (Jenny sẽ đến Paris miễn là cô ấy đủ tiền.).
  • Anna’ll go so long as the weather is not rainy. (Anna sẽ đi miễn là thời tiết không mưa).
  • Peter’ll remember that memory forever so long as he lives. (Peter sẽ nhớ kỷ niệm này mãi mãi miễn là anh ấy còn sống).
so long as, so long as là gì
Cách dùng cấu trúc So long as trong tiếng Anh

III. Một số cấu trúc tương tự So long as

1. Cấu trúc As long as

Đang hot: Tổng hợp các nhân vật nữ trong one piece

Cấu trúc As long as cũng có chung nghĩa giống với So long as là “miễn là, điều kiện là”, cho nên hai cấu trúc này có thể thay thế cho nhau trong câu. Tuy nhiên, As long as còn có một số ý nghĩa và cách dùng khác như sau:

  • Khi sử dụng trong mẫu câu so sánh ngang bằng, As long as mang nghĩa là “dài như là”, diễn tả về độ dài bằng nhau của hai đối tượng được nhắc tới trong câu. Ví dụ: This workbook is as long as my ruler. (Sách giáo khoa này này dài bằng cái thước của tôi).
so long as, so long as là gì
Cấu trúc As long as
  • As long as cũng được sử dụng với nghĩa là “trong suốt thời kỳ này, trong suốt thời gian này”. Ví dụ: John’ll never forgive you as long as he lives. (John sẽ không bao giờ tha thứ cho bạn chừng nào anh ta còn sống).
  • Ngoài ra, As long as còn dùng để nhấn mạnh sự lâu dài của hành động diễn ra trong khoảng thời gian nào đó. The SEA Games can last as long as two month. (Đại hội Thể thao SEA Games có thể kéo dài đến hai tháng).

Tham khảo thêm bài viết:

 • As long as là gì? Kiến thức chung về cấu trúc As long as trong tiếng Anh

2. Cấu trúc Provided (that)/ Providing (that)

 • Cấu trúc Provided/Providing (that) là những thành ngữ mang nghĩa “nếu, trong trường hợp mà, miễn là“. Ví dụ: John can take my car provided that he drive carefully. (John có thể lấy xe của tôi, miễn là anh ta láu cẩn thận.)
so long as, so long as là gì
Cấu trúc Provided (that)/ Providing (that)
 • Ngoài ra, cấu trúc “provided (that)” và “providing (that)” thường được sử dụng trong những ngữ cảnh trang trọng hơn. Ví dụ: Traveling by car is convenient provided (that)/ providing (that) you have somewhere to park. (Đi bằng ô tô rất thuận tiện miễn là bạn có chỗ đậu xe.)

3. Cấu trúc Unless

Cấu trúc Unless mang nghĩa tương tự như “If not” (trừ khi). Ví dụ: Jenny I’ll take the job unless the salary is too low. (Jenny sẽ chọn công việc này trừ khi mức lương quá thấp.)

so long as, so long as là gì
Cấu trúc Unless

Chú ý: Có thể sử dụng Unless thay cho If…not khi ta đề cập tới các tình huống ngoại lệ thay đổi trong một trường hợp nào đó. Tuy nhiên, ta không dùng Unless để ý nói đến sự phủ định của việc gì đó là nguyên nhân chính trong tình huống mà ta nói đến.

Ví dụ:

 • Jane will be very upset if her boyfriend doesn’t return tonight. (Jane sẽ rất buồn nếu bạn trai cô ấy không quay về tối nay.)

Không sử dụng: Jane will be very upset unless her boyfriend returns tonight.

 • Jenny looks more pretty if she doesn’t wear make-up. (Jenny nhìn xinh hơn nếu cô ấy không trang điểm.)

Tham khảo: Xe cruiser là gì? Có thật cruiser chỉ dành cho người… già?

Không sử dụng: Jenny looks more pretty unless she wears make-up.

Lưu ý:

 • Sau các cấu trúc So long as/As long as, Provided/Providing (that) hay Unless không sử dụng mệnh đề diễn tả tương lai có dạng “S + will/ be going to + V” mà chúng ta sử dụng mệnh đề ở thì hiện tại đơn để diễn tả ý tương lai. Ví dụ:
   • Daisy’ll remember that day as long as she lives. (Daisy sẽ nhớ ngày này trong suốt thời gian cô ấy sống.)
   • Harry will stay home all day unless he has to go to school. (Harry sẽ ở nhà cả ngày trừ khi anh ấy phải tới trường.)
 • Các cấu trúc So long as/As long as, Provided/Providing (that) hay Unless có thể đứng đầu câu, khi đó hai mệnh đề sẽ được phân cách với nhau bằng dấu phẩy “,”.
   • Providing (that) Jenny studies hard, she’ll pass her exams. (Nếu Jenny học chăm chỉ, cô ta sẽ vượt qua bài kiểm tra.)

IV Bài tập về cấu trúc So long as có đáp án

Để bạn biết cách vận dụng cấu trúc So long as, hãy cùng PREP thực hành bài tập đơn giản dưới đây nhé!

Bài tập: Viết lại câu với cấu trúc So/As long as

 1. Anna must try a bit harder or she won’t pass the exam.
 2. Harry must apologize to Jane or she’ll never speak to him again.
 3. Jenny has to speak very slowly or everyone won’t be able to understand her.
 4. This club isn’t open to everybody. We‘re allowed in only if we’re members.
 5. John doesn’t want to go to the party alone. He is going only if Peter goes too.
 6. My dog will attack Jane only if she moves suddenly.
 7. Anna isn’t very talkative. Anna’ll speak to you only if you ask her something.
 8. The doctor will see patients only if it’s an emergency on a public holiday.

Đáp án:

 1. Anna will pass the exam so long as she tries a bit harder.
 2. Jane’ll speak to Harry again so long as he apologizes to her.
 3. Everyone will be able to understand Jenny so long as she speaks very slowly.
 4. We are allowed in the club so long as we’re members.
 5. John is not going to the party so long as Peter doesn’t go too.
 6. My dog won’t attack Jane so long as she doesn’t move suddenly.
 7. Anna will speak to you as long as you ask her something.
 8. The doctor will see patients so long as it’s an emergency on a public holiday.

Bài viết trên đây là toàn bộ kiến thức cấu trúc So long as mà PREP đã tổng hợp chi tiết và đầy đủ cho bạn. Hãy thực hành vào giao tiếp và làm bài tập hàng ngày để ôn luyện hiệu quả nhé. PREP chúc bạn học tập thật tốt!

Tham khảo: Lưu ngay Top 10+ ăn gì để lông tự rụng [Đầy Đủ Nhất]

Recommended For You