đại học thương mại điểm chuẩn các năm

Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại từ năm 2019 – 2021 mời các bạn tham khảo:

Điểm chuẩn trường Đại học Thương mại từ năm 2019 – 2021

A. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Thương mại từ năm 2019 – 2021

Tên ngành

Năm 2019 Năm 2020 Năm 2021

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

22.2

25,15

26,35

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

23.2

26

26,60

Kế toán (Kế toán công)

22

24,9

26,20

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

22.5

25,55

26,55

Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)

23

26,25

27,10

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)

22

25,25

26,30

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

23

25,8

26,70

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

22

24,05

26,00

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

23.1

25,9

26,80

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

23.2

25,5

26,15

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

23

25,4

26,20

Marketing (Marketing thương mại)

24

26,7

27,45

Marketing (Quản trị thương hiệu)

23.3

26,15

27,15

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

22

24,7

26,10

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

22.1

25,3

26,35

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công)

22

24,3

26,15

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

23.5

26,3

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

23.7

26,3

26,95

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh Thương mại)

22.9

25,4

26,70

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

23.4

26,5

27,40

Kiểm toán (Kiểm toán)

22.3

25,7

26,55

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)-Chất lượng cao

20.7

24

26,10

Tài chính – Ngân hàng (TC-NH thương mại)-Chất lượng cao

20.5

24

26,10

Quản trị khách sạn (Chương trình đặc thù)

24,6

25,80

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Chương trình đặc thù)

24,25

25,80

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin kinh tế) – Chương trình đặc thù

24,25

26,20

B. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Thương mại năm 2021

– Theo đó, khoa Marketing (Marketing thương mại) có điểm chuẩn trúng tuyển cao nhất (27,45 điểm). Thấp nhất là Khoa quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành với điểm chuẩn là 26,2 điểm.

– Chi tiết điểm chuẩn từng chuyên ngành như sau:

– Năm 2020, điểm chuẩn của Trường Đại học Thương mại lấy trên 24 điểm ở tất cả các ngành. Trong đó, cao nhất là ngành Marketing 26,7 điểm. Các ngành trên 26 điểm khác như Logistic và Chuỗi quản lý cung ứng (26,5 điểm), Kế toán (26 điểm), Kinh doanh Quốc tế (26,3 điểm). Thấp nhất là ngành Tài chính – Ngân hàng với 24 điểm.

C. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Thương mại năm 2020

Điểm chuẩn Đại học Thương Mại năm 2020:

STT

Mã ngành

Tên ngành

Tổ hợp môn

Điểm chuẩn

Ghi chú

1

TM01

Quản trị kinh doanh (Quản trị kinh doanh)

A00; A01; D01; D07

25.8

2

TM02

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

A00; A01; D01; D07

25.5

3

TM03

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

A00; A01; D01; D07

25.4

4

TM04

Marketing (Marketing thương mại)

A00; A01; D01; D07

26.7

5

TM05

Marketing (Quản trị thương hiệu)

A00; A01; D01; D07

26.15

6

TM06

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng)

A00; A01; D01; D07

26.5

7

TM07

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

A00; A01; D01; D07

26

8

TM09

Kế toán (Kế toán công)

A00; A01; D01; D07

24.9

9

TM10

Kiểm toán (Kiểm toán)

A00; A01; D01; D07

25.7

10

TM11

Kinh doanh quốc tế (Thương mại quốc tế)

A00; A01; D01; D07

26.3

11

TM12

Kinh tế quốc tế (Kinh tế quốc tế)

A00; A01; D01; D07

26.3

12

TM13

Kinh tế (Quản lý kinh tế)

A00; A01; D01; D07

25.15

13

TM14

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

A00; A01; D01; D07

25.3

14

TM16

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính công)

A00; A01; D01; D07

24.3

15

TM17

Thương mại điện tử (Quản trị Thương mại điện tử)

A00; A01; D01; D07

26.25

16

TM18

Ngôn ngữ Anh (Tiếng Anh thương mại)

A01; D01; D07

25.4

17

TM19

Luật kinh tế (Luật kinh tế)

A00; A01; D01; D07

24.7

18

TM20

Quản trị kinh doanh (Tiếng Pháp thương mại)

A00; A01; D03; D01

24.05

19

TM21

Quản trị kinh doanh (Tiếng Trung thương mại)

A00; A01; D04; D01

25.9

20

TM22

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)

A00; A01; D01; D07

25.25

21

TM23

Quản trị nhân lực (Quản trị nhân lực doanh nghiệp)

A00; A01; D01; D07

25.55

22

TM08

Kế toán (Kế toán doanh nghiệp)

A01; D01; D07

24

CLC

23

TM15

Tài chính – Ngân hàng (Tài chính – Ngân hàng thương mại)

A01; D01; D07

24

CLC

24

TM24

Quản trị khách sạn (Quản trị khách sạn)

A01; D01; D07

24.6

Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù

25

TM25

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành)

A01; D01; D07

24.25

Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù

26

TM26

Hệ thống thông tin quản lý (Quản trị hệ thống thông tin)

A00; A01; D01; D07

24.25

Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù

D. Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Thương mại năm 2019

– Năm 2019, trường lấy điểm chuẩn từ 20,5 đến 23,7. Ngành Kinh doanh quốc tế có đầu vào cao nhất, các ngành và chuyên ngành đào tạo hệ đại học chính quy đại trà của Đại học Thương mại có đầu vào khá đồng đều và đều trên 22.

– Điểm chuẩn các ngành năm 2019 cụ thể như sau:

ĐH Thương Mại lấy điểm sàn 18, điểm chuẩn sẽ lên đến bao nhiêu? ảnh 1

Xem thêm một số thông tin tuyển sinh mới nhất của trường Đại học Thương mại:

Phương án tuyển sinh trường Đại học Thương mại năm 2022 mới nhất

Đại học Thương mại tuyển thêm 9 chương trình đào tạo mới năm 2022

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Thương mại năm 2021

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Thương mại năm 2020

Điểm chuẩn, điểm trúng tuyển trường Đại học Thương mại năm 2019

Dự kiến học phí trường Đại học Thương mại năm 2023

Học phí trường Đại học Thương mại năm 2022

Học phí trường Đại học Thương mại năm 2021

Học phí trường Đại học Thương mại năm 2020

Ngành đào tạo và chỉ tiêu xét tuyển Đại học Thương Mại năm 2022

Trường Đại học Thương mại tuyển sinh chương trình Cử nhân Quản trị kinh doanh với trường ĐH IMC – Krems năm 2022

Chương trình đào tạo Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh liên kết với Đại học Imc-Krems – Cộng hòa Áo

Chương trình Thạc sỹ Tài chính Kiểm soát liên kết với Đại học Jean-Moulin Lyon 3 – Cộng hoà Pháp

Chương trình đào tạo Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh liên kết với trường Đại học Long Hoa – Đài Loan

Chương trình đào tạo cử nhân thực hành liên kết với các trường Đại học của Cộng hòa Pháp

Đại học Thương mại lấy điểm chuẩn học bạ cao nhất 29 điểm năm 2022

Đại học Thương Mại công bố điểm sàn xét tuyển năm 2022

Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn xét tuyển thẳng năm 2022

Đại học Thương mại công bố điểm chuẩn 5 phương thức năm 2022

Dự đoán điểm chuẩn đại học Thương Mại sẽ ổn định hoặc tăng nhẹ năm 2022

Năm 2022, Đại học Kinh tế quốc dân và Đại học Thương mại lấy điểm sàn 19 – 21 điểm

Điểm chuẩn Đại học Thương mại cao nhất 27,45 điểm năm 2021

Đại học Thương mại tăng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021

Năm 2020, điểm chuẩn Đại học Thương mại thấp nhất 24 điểm

Đại học Thương mại bổ sung phương thức xét tuyển kết hợp học bạ năm 2021