Mẫu phiếu dự giờ tiểu học và cách nhận xét tiết dạy dự giờ

Dự giờ được hiểu là việc đồng nghiệp và một số cán bộ lãnh đạo, quản lý tham dự tiết học của một giáo viên để thông qua đó sẽ có những đóng góp, rút kinh nghiệm trong việc giảng day của giáo viên đó. Tại môi trường tiêu học, việc dự giờ cũng diễn ra khá phổ biến. Sau khi dự giờ thì sẽ có mẫu phiếu dự giờ. Vậy, mẫu phiếu dự giờ tiểu học là gì và có nội dung cụ thể ra sao? Bài viết dưới đây chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về mẫu phiếu dự giờ tiểu học và cách nhận xét tiết dạy dự giờ?

Tư vấn luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài điện thoại: 1900.6568

1. Mẫu phiếu dự giờ tiểu học là gì?

Mẫu phiếu dự giờ tiểu học được hiểu là mẫu biên bản được lập ra để có thể đưa ra những đánh giá kỹ năng sư phạm của thầy cô đang giảng dạy. Mẫu phiếu dự giờ tiểu học sẽ giúp những thầy cô đang giảng dạy có thể biết được những điểm mạnh, điểm yếu của bản thân để từ đó có biện pháp khắc phục, nhằm mục đích có thể nâng cao chất lượng giảng dạy. Mẫu phiếu dự giờ tiểu học được sử dụng phổ biến và có những ý nghĩa cũng như vai trò quan trọng trong thực tiễn.

2. Mẫu phiếu dự giờ tiểu học để làm gì?

Mẫu phiếu dự giờ tiểu học sẽ được sử dụng trong những tiết dự giờ tại các trường tiều học, nhằm mục đích chính đó là để các thầy cô khác và một số cán bộ lãnh đạo, quản lý sẽ có thể đưa ra những đánh giá kỹ năng sư phạm của thầy cô đang giảng dạy. Mẫu phiếu dự giờ tiểu học nêu rõ các thông tin về người dạy, tiến trình hoạt động dạy và học, nêu ra những ưu và nhược điểm của tiết học cũng như các đánh giá cụ thể về tiết dự giờ và xếp loại cụ thể đối với tiết học đó.

3. Mẫu phiếu dự giờ tiểu học:

PHÒNG GD & ĐT…… TRƯỜNG TIỂU HỌC….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Nhằm mục đích quản lý thống nhất hoạt động giáo dục tại địa phương, phòng giáo dục đào của các quận, huyện sẽ ban hành thống nhất mẫu phiếu dự giờ. Nhờ đó, đánh giá khách quan, chính xác và công bằng đối với đội ngũ giáo viên. Quý bạn đọc có thể tham khảo mẫu phiếu dự giờ tiểu học dưới đây:

PHIẾU DỰ GIỜ ĐÁNH GIÁ TIẾT DẠY

Họ và tên người dạy:…… Đơn vị:……

Xem thêm: Học bạ lưu bao lâu? Mất học bạ tiểu học, cấp 2, cấp 3 phải làm thế nào?

Môn:………….Lớp:…..Tiết:…… Tiết PPCT: ……

Ngày:……… Buổi: …………

Bài dạy: ………

Họ và tên người dự:………

Chức vụ:……….Đơn vị công tác:……

I. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC

Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nhận xét và ghi chúcủa người dự giờ

II. XẾP LOẠI TIẾT DẠY

Nội dung Tiêu chí Điểm

a) Loại Giỏi: 17,50 – 20,0 điểm; các tiêu chí 5, 7, 11, 12 phải đạt 2,0 điểm; các tiêu chí còn lại phải đạt từ mức 2 tương ứng trở lên.

Xem thêm: Hồ sơ tuyển sinh vào lớp 1 gồm những giấy tờ gì?

b) Loại Khá: 14,50 – 17,25 điểm; các tiêu chí 5, 11, 12 phải đạt 2,0 điểm.

c) Loại Trung bình: 10,00 – 14,25 điểm.

d) Loại không đạt: Dưới 10,0 điểm.

Lưu ý: Trường hợp tổng điểm đạt loại Giỏi nhưng bị khống chế các tiêu chí thì xếp loại Khá; Tổng điểm đạt loại Khá nhưng bị khống chế các tiêu chí thì được xếp loại Trung bình.

Xếp loại tiết dạy: ……

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm:…………

2. Khuyết điểm: ……

Xem thêm: Quy định về việc bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn trường tiểu học

Giáo viên dạy

(chữ ký, họ tên)

Hiệu trưởng/Tổ CM

(ký tên và đóng dấu)

Người dự giờ

(chữ ký, họ tên)

4. Hướng dẫn soạn thảo mẫu phiếu dự giờ tiểu học:

– Phần mở đầu:

+ Ghi đầy đủ các thông tin về Quốc hiệu, tiêu ngữ.

Xem thêm: Có được phép xin học trái tuyến cho trẻ vào lớp một không?

+ Ghi thông tin về Phòng Giáo dục và Đào tào.

+ Thông tin tên trường tiểu học.

+ Tên biên bản cụ thể là phiếu dự giờ đánh giá tiết dạy.

– Phần nội dung chính của biên bản:

+ Thông tin về người dạy.

+ Tiến trình hoạt động dạy và học.

+ Xếp loại đối với tiết học.

+ Đánh giá chung.

Xem thêm: Có được nhập học lớp 1 cho con tại nơi có giấy tạm trú không?

– Phần cuối biên bản:

+ Ký và ghi rõ họ tên của người dạy.

+ Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của Hiệu trưởng/Tổ CM.

+ Ký và ghi rõ họ tên của người dự giờ.

5. Cách nhận xét tiết dạy dự giờ: