TIN TỨC

Danh sách dưới đây tổng hợp tên viết tắt, tên tiếng Anh và tên tiếng Việt của các tổ chức Quốc Tế.

A.D.B

Asian Development Bank

Ngân hàng phát triển Châu Á

AFC

Asian Football Confederation

Liên đoàn bóng đá châu Á

APEC

Asia – Pacific Economic Cooperation

Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

ASEAN

Association of Southeast Asian Nations

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

CIA

Central Intelligence Agency

Cục Tình báo Trung ương Mỹ

DFID

Department For Developing International Development

Vụ Phát Triển Quốc Tế Anh

FAO

Food and Agriculture Organisation

Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc

FBI

Federal Bureau of Investigation

Cục điều tra Liên bang Mỹ

IAEA

International Atomic Energy Agency

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế

ICC

International Chamber of Commerce

Phòng Thương mại Quốc tế

IMF

International Monetary Fund

Quỹ Tiền tệ Quốc tế

IOM

International Organization for Migration

Tổ chức di cư Quốc Tế

IUNC

International Union for Conservation of Nature and Natural Resources

Liên minh bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế

OPEC

Organization of the Petroleum Exporting Countries

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ

UEFA

The Union of European Football Associations

Liên đoàn bóng đá châu Âu

UN

United Nations

Liên Hợp Quốc

UNDP

United Nations Development Programme

Chương Trình phát triển của Liên Hiệp Quốc

UNESCO

The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hoá của Liên Hợp Quốc

UNFPA

United Nations Population Fund

Quỹ dân số Liên Hiệp Quốc

UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees

Cao Ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn

UNICEF

The United Nations Children’s Fund

Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc

UNIDO

United Nations Industrial Development

Tổ chức phát triển Công nghiệp Liên Hiệp Quốc

WB

World Bank

Ngân hàng Thế giới

WFP

United Nations World Food Programme

Chương trình Lương thực Liên Hiệp Quốc

WHO

World Health Organization

Tổ chức Y tế Thế giới

WTO

World Trade Organization

Tổ chức Thương mại Thế giới