Gợi ý bát quan trai là gì hàng đầu 2023

Dưới đây là thông tin rất hay về Bát quan trai là gì được viết khách quan và đầy đủ nhất, bạn hãy tham khảo ngay thông tin dưới đây của chúng tôi, nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này nhé!

Nói dễ hiểu: Bát quan trai giới phát xuất từ chữ “uposatha” âm là Bồ-tát, tức là ngày đọc tụng giới bổn tỳ-khưu nửa tháng một lần; cũng là chỉ ngày mà Phật tử thọ trì tám giới. Theo nghĩa thông thường thì bát quan trai là tám cửa thanh tịnh hay là tám cửa đưa đến thanh tịnh.

1. Không sát sinh; 2. Không trộm cướp;3. Không dâm dục;4. Không nói dối;5. Không uống rượu;6. Không trang điểm, dầu thơm, múa hát và xem múa hát;7. Không nằm ngồi giường cao rộng đẹp;8. Không ăn quá giờ ngọ;

Hội đồng giới sư truyền giới

Còn cao hơn nữa, cận trụ được hiểu là tập sống gần đời sống một vị A La Hán, là bậc Thánh xuất thế gian.

Ngoài nghĩa cận trụ, giới bát quan trai còn được gọi là giới bố tát hay trưởng tịnh: trì giới làm phát triển phần thanh tịnh, những đức tính tốt trong mình.

Cùng một chữ nhưng hai nghĩa: cận trụ, sống gần gũi đời sống cao thượng của một bậc Thánh. Với người xuất gia tất cả giới luật là khuôn mẫu đạo đức đều noi gương đời sống của một vị A La Hán. Mặc dù tâm tư của người ấy có thể còn nhiều hờn giận, ham muốn, nhưng bên ngoài, đi đứng nằm ngồi, tác phong đạo đức thường xuyên noi theo gương mẫu của Thánh nhân, học tập theo Thánh nhân. Người tại gia không thể làm được như vậy, mà chỉ có thể tập gần, tập làm quen. Gần như vậy sẽ thấy có một niềm tin rằng thế gian này chắc chắn có bậc thánh, có vị A La Hán, là bậc Chân nhân đạo đức toàn vẹn, dứt sạch tham, sân, si; sống luôn luôn an lạc, không còn bị chìm đắm trong cõi luân hồi đau khổ. Đó là niềm tin hướng thượng, từ đó mà tìm thấy ý nghĩa và hướng đi cho đời sống của mình.

Xem thêm:  Cách luộc ốc biển ngon tại nhà mà không bị thụt, không mùi tanh

Từ chỗ tin tưởng này, có thể phát triển tính lành, không cần cấm sát sanh, không cần cấm trộm cắp, mà tự nhiên mình sẽ không làm việc đó vì tin tưởng có một giá trị rất cao mà mình đang học. Đó là nghĩa tích cực của giới. Cho nên, giới không đơn giản có ý nghĩa tiêu cực là sự cấm đoán. Tuy rằng, khi học giới người học được dạy là không nên làm điều này, hãy nên làm điều kia.

Thượng tọa giới sư truyền giới Trang nghiêm thanh tịnh nghe Giới sư truyền giới Thọ trai chánh niệm

Nói dối là tâm nghĩ miệng nói trái nhau. Nói dối có 4 cách, đó là: nói không thật, nói thêu dệt, nói lưỡi hai chiều, nói lời hung ác.

Nếu thực hành giới cấm này, thì dù chỉ trong một ngày đêm, chúng ta cũng đã gieo được một hột nhơn quý báu rất hiếm có trong đời này là: lòng chân thật.

Giới sư giảng giải ý nghĩa bát quan trai giới Cúng dường Chư tôn đức giối sư Cúng dường trước khi thọ trai chánh niệm

Recommended For You