Bài 56: Thực hành – Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện – Hoc24

I. CHUẨN BỊ

II. NỘI DUNG VÀ TRÌNH TỰ THỰC HÀNH

1. Phân tích mạch điện

 • Quan sát các sơ đồ mạch điện dưới đây và cho biết:

  • Các phần tử có trong mạch điện

  • Hãy điền các kí hiệu dây pha, dây trung tính, thiết bị điện… vào sơ đồ

  • Tìm chỗ sai của mạch điện

Hình a

 • Mạch điện gồm:

  • 2 đèn sợi đốt, 1 ampe kế, 1 vôn kế, 1 công tắc 2 cực, nguồn điện (2 pin)

 • Chỗ sai của mạch điện:

  • Công tắc mở mà đèn sáng

  • A và V mắc sai. Vì vậy phải đổi chỗ cho nhau

  • Thiếu kí hiệu mối nối ở hai đầu vôn kế

Hình b

 • Mạch điện gồm: 2 đèn sợi đốt, 1 công tắc 2 cực, nguồn điện ( 1 pin)

Hình c

 • Mạch điện gồm:

  • 1 đèn sợi đốt, 1 công tắc 2 cực, 1 vôn kế, nguồn điện( 2 pin)

 • Chỗ sai của mạch điện:

  • Thiếu kí hiệu mối nối ở hai đầu vôn kế.

Hình d

 • Mạch điện gồm: 2 cầu chì, 2 đèn sợi đốt, 2 công tắc 2 cực, 1 vôn kế, nguồn điện xoay chiều.

 • Điền kí hiệu dây pha, dây trung tính: A,O

 • Chỗ sai của mạch điện:

  • Dây dẫn chưa nối với ổ cắm

2. Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện

 • Bước 1: Phân tích các phần tử của mạch điện.

  • Mạch điện có bao nhiêu phần tử ?

  • Kí hiệu của những phần tử đó như thế nào ?

 • Bước 2 : Phân tích mối liên hệ điện của các phần tử trong mạch điện.

  • Các phần tử đó được nối với nhau như thế nào ?

  • Chú ý vị trí của các thiết bị đóng – cắt, bảo vệ, lấy điện và các đồ dùng điện.

 • Bước 3 : Vẽ sơ đồ nguyên lí mạch điện

 • Chú ỷ :

  • Mạch nguồn thường được vẽ nằm ngang.

  • Vị trí của các thiết bị đóng – cắt, bảo vệ, lấy điện và đồ dùng điện.

  • Vẽ đúng các kí hiệu điện.

  • Công tắc vẽ ở trạng thái cắt mạch.

a. Hình a

 • Bước 1: Phân tích mạch điện

  • Mạch điện gồm: 3 đèn sợi đốt, nguồn điện xoay chiều 220v

 • Bước 2: Phân tích mối liên hệ điện

  • 3 đèn mắc song song và nối tiếp với nguồn

 • Bước 3: Vẽ sơ đồ nguyên lí

b. Hình b

 • Bước 1: Phân tích mạch điện

  • Mạch điện gồm: 2 đèn,1 công tắc, ampe kế, nguồn điện (2 pin)

 • Bước 2: Phân tích mối liên hệ điện

  • 2 đèn mắc nối tiếp

  • Đèn mắc nối tiếp công tắc

  • Ampe kế mắc nối tiếp với mạch điện

 • Bước 3: vẽ sơ đồ nguyên lí

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Thi Công

Recommended For You