Lưu ngay hương thơm ngầy ngậy là hương thơm như thế nào hàng đầu 2023

Dưới đây là những chia sẻ chi tiết của chúng tôi về Hương thơm ngầy ngậy là hương thơm như thế nào được cập nhật mới nhất? Hãy tham khảo ngay những thông tin mà chúng tôi chia sẻ dưới đây, nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này nhé!

ĐỀ KHẢO SÁT CUỐI KÌ I NĂM HỌC 2015 -2016

Môn : Tiếng Việt – lớp 3 – Thời gian 60 phút

( Không kể thời gian phát đề)

Họ và Tên:……………………………………Lớp…………………..

Điểm chung

Điểm đọc

Điểm viết

Chữ kí người chấm

1,………………

2,……………

I, KIỂM TRA ĐỌC HIỂU (4 điểm)

A , Đọc bài văn sau : Rơm tháng mười

Tôi nhớ những mùa gặt tuổi thơ .Nhớ cái hanh tháng mười trong như hổ phách .Những con đường làng đầy rơm vàng óng ánh.Rơm phơi héo tỏa mùi hương thơm ngầy ngậy , bọn trẻ con chạy nhảy trên những con đường rơm , sân rơm nô đùa .Rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm sực trải khắp ngõ ngách bờ tre .Bất cứ chỗ nào bọn trẻ cũng nằm lăn ra để sưởi nắng hoặc lăn lộn , vật nhau , chơi trò đi lộn đầu xuống đất .Còn tôi thì mùa gặt đến, tôi làm chiếc lều bằng rơm nép vào dệ tường hoa đầu sân , bằm trong đó , thò đầu ra lim dim mắt nhìn bầu trời trong xanh , tràn ngập nắng ấm tươi vàng và những sợi tơ trời trắng muốt baylơ lửng.

Theo NGUYỄN PHAN HÁCH

B, Dựa theo nội dung bài văn trên , em hãy khoang tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng .

Xem thêm:  Người sinh năm Tân Mùi 1991 mệnh gì? Hợp màu gì? Hợp tuổi gì?

Câu 1: Rơm màu gì ?

a, Màu hổ phách b, Màu vàng óng c, Màu xanh trong

Câu 2:Em hiểu hương thơm ngầy ngậy là hương thơm như thế nào ?

a, Là hương thơm nồng ấm .

b, Là hương thơm có vị béo.

c, Là hương thơm ngào ngạt như mật .

Câu 3: Từ ấm sực trong câu ‘’Rơm như tấm thảm vàng khổng lồ và ấm sực trải khắp ngõ ngách bờ tre ‘’ .thể hiện sự quan sát bằng giác quan nào của tác giả ?

a, Bằng khứu giác ( mũi ngửi ) .

b, Bằng thính giác giác ( tai nghe ) .

c, Bằng xúc giác (cảm giác của làn da ) .

Câu 4: Bộ phận in đậm trong câu ‘’Những sợi tơ trời trắng muốt bay lửng lơ ‘’trả lời câu hỏi nào ?

a, Như thế nào ?

b, Khi nào ?

c, Ở đâu ?

I, KIỂM TRA ĐỌC THAØNH TIEÁNG (6 điểm)

* Giaùo vieân cho hoïc sinh boác thaêm 1 trong 5 baøi taäp ñoïc sau, ñoïc một đoạn trong bài vaø traû lôøi moät caâu hoûi về nội dung vừa đọc.

1/ Giọng quê hương ( đoạn 3) (SGK – TV3/1 trang 77)

2/ Nắng Phương Nam ( ñoaïn 2) (SGK – TV3/1 trang 94)

3/ Người liên lạc nhỏ ( ñoaïn 1) (SGK – TV3/1 trang 112)

4/ Hủ bạc của người cha ( ñoaïn 3+4) ( SGK – TV3/1 trang 121)

5/ Đôi bạn ( ñoaïn 1) (SGK – TV3/1 trang 130 )

II, HÖÔÙNG DAÃN CHAÁM

1) PHẦN ĐỌC: (5 điểm)

a/ Ñoïc ñuùng tieáng, ñuùng töø : 4 ñieåm

Xem thêm:  Cách nấu nước dashi rau củ cho bé 5 tháng mà các mẹ không thể bỏ qua

– Ñoïc sai 1 – 2 lỗi : 3.5 ñieåm

– Ñoïc sai töø 3 – 5 lỗi : 3 ñieåm

– Ñoïc sai töø 6 – 8 lỗi : 2.5 ñieåm

– Ñoïc sai töø 9 – 10 lỗi : 2 ñieåm

– Đọc sai từ 11 -13 lỗi: 1.5 điểm

– Ñoïc sai töø 14 – 16 lỗi : 1 ñieåm

– Ñoïc sai từ 16 – 20 lỗi : 0.5 ñieåm

– Đọc sai trên 20 lỗi không có điểm

b/ Ngaét nghæ hôi ñuùng daáu caâu : 0.5 ñieåm

c/ Toác ñoä ñoïc: 0.5 ñieåm

– Ñaït 70 tieáng / phuùt :

– Töø treân 1 phuùt ñeán 2 phuùt : 0.5 ñieåm

– Quaù 2 phuùt hoaëc ñaùnh vaàn laâu: 0 ñieåm

2) TRẢ LỜI CÂU HÒI: (1 điểm)

– Traû lôøi ñuùng, ñuû troïng taâm caâu hoûi : 1 ñieåm

– Traû lôøi troïng taâm caâu hoûi coøn chöa roõ raøng : 0.5 ñieåm

– Khoâng traû lôøi ñöôïc hoaëc traû lôøi sai : 0 ñieåm

Recommended For You