Mẹo hay dung dịch không dẫn điện hàng đầu 2023

Dưới đây là thông tin rất hay về Dung dịch không dẫn điện được cập nhật mới nhất? Hãy tham khảo ngay những thông tin mà chúng tôi chia sẻ dưới đây, nếu thấy hay hãy chia sẻ bài viết này nhé!

Chất nào sau đây không dẫn điện được được VnDoc hướng dẫn bạn đọc trả lời câu hỏi về chất không dẫn điện nằm trong bài học chường 1 Hoá 11 Điện li.

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số tài liệu liên quan:

  • Chất nào sau đây khi hòa tan vào nước không bị điện li
  • Dung dịch chất điện li dẫn điện được là do trong dung dịch có chứa
  • Chất nào sau đây không phải chất điện li
  • Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh
  • Chất nào sau đây là chất điện li
  • Chất nào sau đây là chất điện li yếu

Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KOH nóng chảy

B. CaCl2 nóng chảy

C. NaCl rắn, khan

D. HCl hòa tan trong nước

Đáp án hướng dẫn giải chi tiết

Chọn đáp án C

NaCl rắn, khan

Câu hỏi bài tập vận dụng liên quan

Câu 1. Trường hợp nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan.

B. NaOH nóng chảy.

C. CaCl2 nóng chảy.

D. HBr hòa tan trong nước.

Câu 2. Cho các chất sau: KCl rắn khan, dung dịch NaOH, C2H5OH, dung dịch HBr, dung dịch KMnO4, NaCl khan. Số chất không dẫn điện được là

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 3. Chất nào sau đây không dẫn điện

A. NaOH nóng chảy

B. dung dịch NaCl

C. C6H12O6

D. HCl hòa tan trong nươc

Xem thêm:  Bếp hồng ngoại báo lỗi E2 - Nguyên nhân, cách khắc phục

Câu 4. Có 4 dung dịch: KCl, C12H22O11 (sacazoro), CH3COOH, Na2SO4 đều có nồng độ 0,1 mol/lít. Dung dịch chứa chất tan có khả năng dẫn điện tốt nhất là

A. C12H22O11.

B. Na2SO4.

C. CH3COOH.

D. KCl.

Câu 5. Nước đóng vai trò gì trong quá trình điện li các chất tan trong nước?

A. Môi trường điện li.

B. Dung môi không phân cực.

C. Dung môi phân cực.

D. Tạo liên kết hiđro với các chất tan.

Câu 6. Chọn phát biểu sai:

A. Chỉ có hợp chất ion mới có thể điện li được trong nước.

B. Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc nóng chảy.

C. Sự điện li của chất điện li yếu là thuận nghịch.

D. Nước là dung môi phân cực, có vai trò quan trọng trong quá trình điện li.

Câu 7. Dung dịch nào sau đây có khả năng dẫn điện?

A. Dung dịch đường.

C. Dung dịch rượu.

B. Dung dịch muối ăn.

D. Dung dịch benzen trong ancol.

Câu 8. Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. HCl trong C6H6 (benzen).

C. Ca(OH)2 trong nước.

B. CH3COONa trong nước.

D. NaHSO4 trong nước.

Câu 9. Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. H2SO4, Cu(NO3)2, CaCl2, H2S.

B. HCl, H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

C. HNO3, CH3COOH, BaCl2, KOH.

D. H2SO4, MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.

Câu 10. Dãy chất nào dưới đây chỉ gồm những chất điện li mạnh?

A. HNO3, Cu(NO3)2, H3PO4, Ca(NO3)2.

B. CaCl2, CuSO4, H2S, HNO3.

C. H2SO4, NaCl, KNO3, Ba(NO3)2.

D. KCl, H2SO4, HNO2, MgCl2.

Câu 11. Câu nào sau đây đúng khi nói về sự điện li?

A. Sự điện li là sự hòa tan một chất vào nước thành dung dịch

Xem thêm:  Cách sử dụng nước hoa hồng Mamonde dành cho bạn gái

B. Sự điện li là sự phân li một chất dưới tác dụng của dòng điện

C. Sự điện li là sự phân li một chất thành ion dương và ion âm khi chất đó tan trong nước hay ở trạng thái nóng chảy

D. Sự điện li thực chất là quá trình oxi hóa – khử

Câu 12. Hòa tan các chất sau vào nước để được các dung dịch riêng rẽ: NaCl, CaO, SO3, C6H12O6, CH3COOH, C2H5OH, Al2(SO4)3. Trong các dung dịch tạo ra có bao nhiêu dung dịch có khả năng dẫn điện?

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 13. Cho các nhận định sau:

(a) Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được là HCl trong C6H6 (benzen)

(b) Chỉ có hợp chất ion mới bị điện li khi hoà tan trong nước.

(c) Chất điện li phân li thành ion khi tan vào nước hoặc tại trạng thái nóng chảy.

(d) Saccarozơ là chất không điện li vì phân tử saccarozơ không có tính dẫn điện, không có khả năng phân li thành ion trong dung dịch.

Số nhận định đúng là:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 14. Theo thuyết Areniut kết luận nào sau đây không đúng?

A. Muối là những hợp chất khi tan trong nước chỉ phân li ra cation kim loại và anion gốc axit.

B. Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn hiđrô có khả năng phân li ra ion H+.

C. Muối trung hòa là muối mà anion gốc axit không còn hiđrô có khả năng phân li ra H+.

D. Hiđrôxít lưỡng tính khi tan vào nước vừa có thể phân li như axit vừa có thể phân li như Bazơ.

Câu 15. Hòa tan ba muối X, Y, Z vào nước thu được dung dịch chứa: 0,40 mol K+; 0,20 mol Al3+: 0,2 mol SO42- và a mol Cl-. Ba muối X, Y, Z là

Xem thêm:  Tổng hợp Top 20+ chiều nay không có em gió mưa về [Đầy Đủ Nhất]

A. KCl, K2SO4, AlCl3.

B. KCl, K2SO4, Al2(SO4)3.

C. KCl, AlCl3, Al2(SO4)3.

D. K2SO4, AlCl3, Al2(SO4)3.

Câu 16. Dãy gồm các axit 2 nấc là:

A. HCl, H2SO4, H2S, CH3COOH.

B. H2CO3, H2SO3, H3PO4, HNO3.

C. H2SO4, H2SO3, HF, HNO3.

D. H2S, H2SO4, H2CO3, H2SO3.

………………………………………….

Hy vọng thông qua nội dung lý thuyết, câu hỏi bài tập liên quan, sẽ giúp bạn đọc vận dụng tốt vào trả lời các câu hỏi liên quan. Nội dung chi tiết tài liệu sẽ được VnDoc trình bày dưới đây. Mời các bạn tham khảo chi tiết

Trên đây VnDoc đã giới thiệu tới các bạn Chất nào sau đây không dẫn điện được. Để có thể nâng cao kết quả trong học tập mời các bạn tham khảo một số tài liệu: Hóa học lớp 10, Giải bài tập Hóa học lớp 11, Thi thpt Quốc gia môn Văn, Thi thpt Quốc gia môn Lịch sử, Thi thpt Quốc gia môn Địa lý, Thi thpt Quốc gia môn Toán, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11 mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Recommended For You