Bằng cử nhân là gì? Những điều cần biết về bằng cử nhân

Cử nhân là gì? Có những loại bằng cử nhân nào? hoatieu.vn xin gửi tới bạn đọc bài viết Bằng cử nhân là gì? Những điều cần biết về bằng cử nhân để bạn đọc cùng tham khảo và có thể hiểu rõ hơn về bằng cử nhân nhé.

1. Khái niệm về bằng cử nhân

Cử nhân (tiếng Anh: Bachelor’s degree) là một học vị dành cho những người đã tốt nghiệp chương trình đại học tùy theo quy định của mỗi quốc gia.

Ở Việt Nam, bằng cử nhân được cấp cho sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành khoa học tự nhiên và khoa học xã hội và nhân văn, sư phạm, luật, kinh tế (cử nhân khoa học, cử nhân kinh tế, cử nhân luật…). Thời gian đào tạo của chương trình đào tạo cử nhân thường là 4 năm. Trong khi đó, sinh viên tốt nghiệp đại học thuộc các ngành kỹ thuật được cấp bằng kỹ sư; ngành kiến trúc “bằng cử nhân”; ngành dược cấp “bằng dược sĩ” hoặc “bằng cử nhân”.

Khoản 2 Điều 12 Luật giáo dục 2019 quy định:

“Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương”.

Điều 38 Luật giáo dục đại học 2012 quy định:

“Văn bằng giáo dục đại học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân bao gồm bằng cử nhân, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ và văn bằng trình độ tương đương”.

Như vậy, cụm từ “bằng cử nhân” quy định tại Luật giáo dục 2019 được hiểu là bằng do cơ sở giáo dục đại học cấp cho người đã tốt nghiệp trình độ đại học.

Vì vậy, giáo viên tiểu học, THCS, THPT chưa có bằng tốt nghiệp đại học (bằng cử nhân) thuộc ngành đào tạo giáo viên trở lên thì cần thực hiện nâng chuẩn theo lộ trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Trường hợp môn học chưa đủ giáo viên có bằng cử nhân thuộc ngành đào tạo giáo viên thì phải có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

Bằng cử nhân là gì?

2. Có những loại bằng Cử nhân nào?

Bachelor of Art (BA): sinh viên sẽ học tập trung vào các môn học “liberal art” như nhân văn, văn học, lịch sử, khoa học xã hội, truyền thông và ngoại ngữ. Sinh viên có thể lựa chọn đa dạng các khoá học khác nhau, cho phép các bạn chủ động trong việc xây dựng nền tảng giáo dục dựa trên sở thích của mình. Bằng Bachelor of Art thường yêu cầu ít tín chỉ hơn bằng Bachelor of Sciences.

Bachelor of Science (B.S): cung cấp cho sinh viên chương trình giáo dục chuyên sâu về chuyên ngành của họ. Sinh viên tập trung vào nghiên cứu chuyên ngành ở mức độ sâu hơn, thường liên quan đến các môn học về kỹ thuật, công nghệ, toán học, khoa học máy tính, điều dưỡng và hoá sinh.

Ngày nay hầu hết bằng tốt nghiệp đại học được trao là bằng BA và B.S.

Bachelor of Fine Arts (BFA): cũng giống như bằng BS, thì bằng BFA cũng chủ yếu tập trung đào tạo về chuyên ngành chính hơn là về các môn học chung như bằng BA. Và với bằng BFA thì chủ trọng vào các môn thiên hướng về nghệ thuật như nhảy, hát, diễn xuất, điêu khắc,…

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.