Tổng hợp các cách xóa dữ liệu máy chấm công bị đầy bộ nhớ

Siêu thị máy chấm công Tổng hợp các cách xóa dữ liệu máy chấm công bị đầy bộ nhớ không bị mấy dữ liệu chấm công hằng ngày của nhân viên.

Liên hệ: 0908 935 129 cung cấp dịch vụ xóa dữ liệu máy chấm công bị đầy.

Xem cách xóa dữ liệu chấm công bị đây bằng video trên youtube

Máy chấm công có bộ nhớ lưu trữ dữ liệu khi chấm công. Bộ nhớ có giới hạn nới không cài xóa theo chu kỳ thì sử dụng một thời gian máy chấm công bị đầy bọ nhớ. Máy chấm công thường có bộ nhớ khoảng 50 – 100.000 bản ghi , có nghĩa là 100.000 lần chấm thành công của công nhân viên. Tùy vào loại máy chấm công có bộ nhớ khác nhau.

Khi bấm vây tay vào máy chấm công vân tay hiện lên dòng chữ xác nhận bị lỗi “Lỗi! Dữ liệu ATT vượt quá phạm vi cho phép”

loidulieuATT_vuotquaphamvichophep

Sử dụng phần mềm để xóa toàn bộ dữ liệu chấm công khi máy chấm công bị lỗi đầy bộ nhớ.

Xóa dữ liệu chấm công bị đầy từ phần mềm ronald jack pro.

Hướng dẫn xóa bộ nhớ đầy trên máy chấm công từ phần mềm chấm công Ronald Jack Pro

  • Máy chấm công – kết nối máy chấm công – trình đơn – hoạt động khác – cập nhập để xem thông tin dung lượng trên máy chấm công trước khi xóa – Xóa toàn bộ dữ liệu chấm công

xoa du lieu cham cong bi day

Xóa dữ liệu chấm công bị đầy từ phần mềm mitaco

Máy chấm công vân tay thường không cài đặt tự động xóa thì khi sử dụng một thời gian sẽ bị đầy. Nếu máy chấm công vân tay bị đầy bộ nhớ sẽ không nhận dữ liệu chấm công khi nhân viên chấm công. Có máy chấm công báo hiệu dữ liệu bị đầy có máy không báo. Để xóa dữ liệu bị đầy trên máy chấm công vân tay sử dụng phần mềm chấm công mitaco là theo các bước sau.

  1. Máy chấm công – Kết nối máy chấm công – Thông tin máy chấm công -> làm theo hướng dẫn hình dưới(Lưu ý trước khi xóa phải dữ liệu chấm công về máy tính trước.) Làm theo 3 bước

xoa-du-lieu-cham-cong-mitaco5v2

Xóa dữ liệu chấm công bị đầy từ phần mềm mitpro v1, mitapro v2

Máy chấm công vân tay thường không cài đặt tự động xóa thì khi sử dụng một thời gian sẽ bị đầy. Nếu máy chấm công vân tay bị đầy bộ nhớ sẽ không nhận dữ liệu chấm công khi nhân viên chấm công. Có máy chấm công báo hiệu dữ liệu bị đầy có máy không báo. Để xóa dữ liệu bị đầy trên máy chấm công vân tay sử dụng phần mềm chấm công mita pro là theo các bước sau.

Làm theo 5 bước:

Máy chấm công -> Khai báo máy chấm công -> Chọn máy chấm công cần xóa -> Chọn Quản lý dữ liệu — chọn vào xóa dữ liệu chấm công.

xoa-du-lieu-bi-day-tren-may-cham-cong-mita-pro

Xóa dữ liệu chấm công bị đầy từ phần mềm wise eye on 39

Máy chấm công – kết nối máy chấm công – trình đơn – hoạt động khác – cập nhập để xem thông tin dung lượng trên máy chấm công trước khi xóa – Xóa toàn bộ dữ liệu chấm công

xoaduilieuchamcongOn39_1592020169

Xóa dữ liệu chấm công bị đầy từ phần mềm wise eye v5.1

Máy chấm công – kết nối máy chấm công – trình đơn – hoạt động khác – cập nhập để xem thông tin dung lượng trên máy chấm công trước khi xóa – Xóa toàn bộ dữ liệu chấm công

Xóa trực tiếp dữ liệu trên máy chấm công theo khoảng thời gian hoặc xóa toàn bộ

Cách xóa này, bạn sẽ phải đến trực tiếp vị trí lắp đặt máy chấm công của công ty bạn. Thao tác như sau

  • B1: Vào menu
  • B2: Quản lý dữ liệu
  • B3: Xóa dữ liệu
  • B4: Xóa dữ liệu có mặt

cách xóa dữ liệu chấm công không bị mất

  • Đến đây thì máy sẽ hiện 2 lựa chọn cho bạn là xóa tất cả hoặc xóa theo khoảng thời gian.
  • Chúng tôi khuyên bạn nên xóa theo khoảng thời gian, tránh mất dữ liệu chấm công gần đây.Ví dụ bạn lắp máy từ năm 2018 chả hạn, năm nay là năm 2021 thì bạn nên chọn khoảng thời gian cần xóa từ 01-01-2018 đến 01-10-2020 chả hạn, giữ lại 3 tháng gần nhất để sau có vấn đề gì có thể xem lại dữ liệu chấm công.

Quý khách có như cầu sưa máy chấm công vui lòng liên hệ: 0908 935 129

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Khỏe Đẹp

Recommended For You