Nói chuyện với người nước ngoài như thế nào? BÍ QUYẾT KHÔNG THỂ BỎ QUA

1.4 Nói về chuyện công sở

Trao đổi ngôn ngữ trong môi trường công sở đang ngày càng trở nên phổ biến hơn. Nếu bạn muốn một vài chủ đề để nói chuyện với người nước ngoài khi ở công ty, hãy thử áp dụng những câu dưới đây.

 • • “Hi Tom. How are things going over at the IT department today?”

 • • “Good morning. I’m really looking forward to the party after work today. I hear Pam brought her famous carrot cake!”

 • • “What a busy day. This is the first time I’ve gotten up from my seat all day! Are you busy too?”

1.5 Quan sát và tìm ra chủ đề nói chuyện

Nếu đã có vốn từ vựng căn bản hoặc nói tiếng Anh tàm tạm, bạn có thể tập “ứng biến” để tìm ra chủ đề nói chuyện.

Hãy thử nhìn xung quanh và tìm gì đó để bình luận, hoặc nhìn vào đối tác nước ngoài mà bạn đang giao tiếp, tìm gì đó tốt đẹp để khen ngợi họ.

 • • “I love your shoes today, they really pull your outfit together.”

 • • “Did you see? They finally fixed the light in the break room. It’s been broken for almost a month!”

 • • “Hey Pam, your cookies last night were delicious! Thank you for making them for the party.”

1.6 Nói về sở thích chung

Nếu bạn có điểm tương đồng với đối phương, bạn đã tìm thấy một chủ đề để luyện nói tiếng Anh với người nước ngoài. Hãy thử nói về một người bạn chung (mà cả 2 đều biết) hoặc một sở thích nào đó.

 • • “My cousin mentioned you last night. I didn’t know you knew her! Where did you meet?”

 • • “I noticed your hat has a Yankees logo. Are you a fan of baseball too?”

 • • “I tried baking cookies like yours last night and they came out terrible. How do you make them so good?”

 • • Lưu ý: Người bản xứ nói tiếng Anh ít khi dùng từ “hobby”, vì vậy đừng hỏi “What are your hobbies?”.

1.7 Đặt câu hỏi

Một cách khác để bắt đầu cuộc nói chuyện với người nước ngoài là đưa ra nhận xét, sau đó đặt câu hỏi.

 • • “Hey, I heard you were thinking of adopting a new dog. Did you find one?”

 • • “I’ve been meaning to ask you this for a while: how long have you been working here?”

 • • “Your hair always looks great. What hair products do you use?”

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Khỏe Đẹp

Recommended For You