5 Quy Tắc Sự Hòa Hợp Giữa Chủ Ngữ Và động Từ Cô đọng Nhất

SUBJECT VERB AGREEMENT hay còn được gọi là sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh. Đây là một phạm trù ngữ pháp nâng cao, tập trung vào những trường hợp đặc biệt khi Subject số ít, Verb lại chia số nhiều và ngược lại. Tuy đây là trường hợp đặc biệt nhưng sẽ rất thông dụng cho bài thi IELTS Speaking/ Writing đó. Vì vậy các bạn Preppies hãy theo dõi thật kĩ bài viết dưới đây để thành thạo kiến thức ngữ pháp này nhé.

5+ quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh cô đọng nhất
5+ quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh cô đọng nhất

I. Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh là gì?

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ là cách động từ (V) thay đổi tùy theo chủ ngữ (S) ở dạng số nhiều hay số ít hay dạng không đếm được.

Ví dụ:

 • There is one main reason we must tackle global warming.
 • There is a pen, some pencils and a rubber on the table.
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh là gì?
Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh là gì?

Tham khảo thêm bài viết:

 • Sơ đồ tư duy ngữ pháp tiếng Anh – Bộ Mind maps English Grammar bạn không thể bỏ qua

II. 5+ quy tắc về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh

1. Động từ sau THERE IS, THERE ARE

 • Khi sử dụng “There is/ There are” hãy lưu ý rằng chúng ta sẽ không chia động từ “to be” dựa vào “There” mà sẽ chia dựa vào “danh từ theo sau” nó. Ví dụ: There are several reasons why we must tackle the problem of global warming => Ta có “several reasons” là danh từ số nhiều nên “to be” cũng chia theo ngôi số nhiều là “are”.
 • Ngoài ra, ta cũng thường xuyên bị chia động từ sai khi có nhiều danh từ theo sau. Với trường hợp có nhiều danh từ theo sau như này, chúng ta sẽ chỉ dựa vào danh từ đầu tiên để chia “to be” mà thôi.

Học ngay: 360 động từ bất quy tắc

2. Động từ đi kèm EITHER…OR and NEITHER…NOR

 • Với cấu trúc song song như “either…or” hoặc “neither…nor” thì động từ chia theo danh từ đứng gần nó nhất.
 • Ví dụ: Neither the child nor her parents are at the school. Ở đây mình có “her parents” là danh từ đứng gần nhất với động từ chính, nên ta sẽ chia to be tương ứng là “are”.

3. Động từ đi với AS WELL AS, WITH, ALONG WITH, TOGETHER WITH, ACCOMPANIED BY

Tất cả các cụm giới từ mang nghĩa kết nối – ai đó cùng làm gì đó với ai như thế này sẽ đều có động từ chia theo CHỦ NGỮ THỨ NHẤT.

Ví dụ:

 • Hoa, as well as her sisters, is studying in Hanoi.
 • She, along with I, is going to university this year.

4. Động từ đi kèm ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH

Trong tiếng Anh, những đại từ bất định sẽ đều chia động từ ở dạng số ít. Đại từ bất định là những đại từ chưa xác định được cụ thể là ai, bao gồm danh sách sau:

Động từ đi kèm ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH
Động từ đi kèm ĐẠI TỪ BẤT ĐỊNH

Ví dụ:

 • Something needs to be done about the increasing rate of crime.
 • According to the news, nobody is directly responsible for the problems.

5. Động từ sau TỪ CHỈ SỐ LƯỢNG

Một trong những cấu trúc quan trọng nhất trong IELTS Writing chính là A number/ The number of + danh từ số nhiều. Tuy nhiên 2 cách dùng này lại có cách chia động từ theo hoàn toàn khác nhau.

 • A number of + Danh từ số nhiều + V chia số nhiều. Ví dụ: A number of students are going to the zoo
 • The number of + Danh từ số nhiều + V chia số ít. Ví dụ: The number of days in January is thirty-one

6. Động từ sau THE + ADJECTIVE

Chúng ta đã biết cấu trúc THE + ADJECTIVE để chỉ một tập thể/ nhóm người như the rich = những người giàu, the poor = những người nghèo. Khi chúng làm chủ ngữ thì ta cũng chia động từ theo hình thức số nhiều.

THE + ADJECTIVE + V chia số nhiều

Ví dụ:

 • The young really like eating fast food.
 • Despite not having much money, the poor are still happy.
 • According to the news, nobody is directly responsible for the problems.

III. Bài tập cụ thể về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ

 • There ______ too much oil and gas being used around the world. => is (chia theo danh từ gần nhất là “oil”
 • Neither my aunts nor my uncle ______ socializing. => likes/ enjoys (chia theo chủ ngữ gần nhất)
 • Everybody ______ confused by the new rules. => is (Everybody là đại từ bất định -> động từ chia số ít)
 • The poor living here ______ help. => need (The poor chỉ nhóm người -> động từ chia số nhiều)
 • A number of students ______ following distance learning. => are (A number of + Danh từ số nhiều + V số nhiều)

Hy vọng rằng viết phía trên về sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ trong tiếng Anh sẽ giúp các bạn nhận ra được những lỗi sai thường gặp khi chia động từ để không mất điểm Grammar & Accuracy nữa nhé. Bên cạnh đó bạn đừng quên làm bài tập và luyện tập thường xuyên để có thể thành thạo chủ điểm ngữ pháp này nhé!