Sinh ly tử biệt là gì? – Từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

Ý nghĩa của thành ngữ “sinh ly tử biệt”

Thành ngữ là một tập hợp từ cố định đã quen dùng mà nghĩa thường không thể giải thích đơn giản bằng nghĩa của các từ cấu tạo nên nó. Thành ngữ được sử dụng rộng rãi trong lời ăn tiếng nói cũng như sáng tác thơ ca văn học tiếng Việt. Thành ngữ ngắn gọn, hàm súc, có tính hình tượng, tính biểu cảm cao.

Việc nói thành ngữ là một tập hợp từ cố định có nghĩa là thành ngữ không tạo thành câu hoàn chỉnh về mặt ngữ pháp, cũng không thể thay thế và sửa đổi về mặt ngôn từ. Thành ngữ thường bị nhầm lẫn với tục ngữ và quán ngữ. Trong khi tục ngữ là một câu nói hoàn chỉnh, diễn đạt trọn vẹn một ý nhằm nhận xét quan hệ xã hội, truyền đạt kinh nghiệm sống, hay phê phán sự việc, hiện tượng. Một câu tục ngữ có thể được coi là một tác phẩm văn học khá hoàn chỉnh vì nó mang trong mình cả ba chức năng cơ bản của văn học là chức năng nhận thức, và chức năng thẩm mỹ, cũng như chức năng giáo dục. Còn quán ngữ là tổ hợp từ cố định đã dùng lâu thành quen, nghĩa có thể suy ra từ nghĩa của các yếu tố hợp thành.

Định nghĩa – Khái niệm

sinh ly tử biệt có ý nghĩa là gì?

Dưới đây sẽ giải thích ý nghĩa của câu sinh ly tử biệt trong tiếng Việt của chúng ta mà có thể bạn chưa nắm được. Và giải thích cách dùng từ sinh ly tử biệt trong Thành ngữ Tiếng Việt. Sau khi đọc xong nội dung này chắc chắn bạn sẽ biết từ sinh ly tử biệt nghĩa là gì.

Thuật ngữ liên quan tới sinh ly tử biệt

 • miệng kẻ sang có gang có thép là gì?
 • quan nhất thời, dân vạn đại là gì?
 • tự cổ chí kim là gì?
 • chín chữ cù lao là gì?
 • rồng đến nhà tôm là gì?
 • đỏ da, thắm thịt là gì?
 • chén tạc chén thù là gì?
 • mạ úa cấy lúa chóng xanh là gì?
 • lúc giận bẻ tròn thành méo, khi ưa vẽ méo nên tròn là gì?
 • quyền huynh thế phụ là gì?
 • hữu tài vô hạnh là gì?
 • có mặt chú khách, vắng mặt thằng ngô là gì?
 • mảnh bát ngô hơn bồ bát đá là gì?
 • cờ gian bạc lận là gì?
 • thợ may ăn giẻ, thợ mã ăn hồ là gì?

Tóm lại nội dung ý nghĩa của câu “sinh ly tử biệt” trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt

sinh ly tử biệt có nghĩa là: Chia cắt, biệt ly, phải xa cách suốt đời.

Đây là cách dùng câu sinh ly tử biệt. Thực chất, “sinh ly tử biệt” là một câu trong từ điển Thành ngữ Tiếng Việt được cập nhập mới nhất năm 2022.

Kết luận

Hôm nay bạn đã học được thành ngữ sinh ly tử biệt là gì? với Từ Điển Số rồi phải không? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Nguồn: https://nhaxinhplaza.vn
Danh mục: Gia Đình

Recommended For You