Là học sinh em cần làm gì để trở thành công dân có ích

Với giải Vận dụng 2 trang 47 Giáo dục công dân lớp 6 Chân trời sáng tạo chi tiết được biên soạn bám sát nội dung bài học Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập môn Giáo dục công dân lớp 6. Mời các bạn đón xem:

Giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 Bài 9: Công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Vận dụng 2 trang 47 Giáo dục công dân lớp 6:

Có nơi đâu đẹp tuyệt vời

Như sông, như núi, như người Việt nam

(Lê Anh Xuân)

Câu thơ trên thể hiện sự tự hào về quê hương, đất nước, con người Việt Nam.

Là học sinh em cần làm gì để trở thành công dân có ích?

Lời giải:

Để có đủ sức mạnh xây dựng và bảo vệ đất nước, trước hết học sinh cần chăm chỉ, sáng tạo, học tập, lao động; có mục đích, động cơ học tập đúng đắn. Tích cực rèn luyện đạo đức, tác phong; sống trong sáng, lành mạnh, tránh xa các tệ nạn xã hội; biết đấu tranh chống các biểu hiện của lối sống lai căng, thực dụng, xa rời các giá trị văn hoá – đạo đức truyền thống của dân tộc.

Quan tâm đến đời sống chính trị – xã hội của địa phương, đất nước. Thực hiện tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; đồng thời vận động mọi người xung quanh cùng thực hiện. Tích cực tham gia góp phần xây dựng quê hương bằng những việc làm thiết thực, phù hợp khả năng như: bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội, xóa đói giảm nghèo, chống tiêu cực, tham nhũng…

Biết phê phán, đấu tranh với những hành vi đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc. Nhất là đối với các thế lực phản động luôn muốn chống phá nhà nước, gây chia rẽ, mất đoàn kết trong nhân dân trong và ngoài nước, cần quyết liệt và khôn khéo đấu tranh chống lại. Đối với những hành vi làm tổn hại đến uy tín, danh dự, hình ảnh của đất nước và nhân dân cần lên án và loại bỏ.

Hơn thế nữa, mỗi học sinh và gia đình mình cần sống trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

Ngoài tích cực học tập, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh, bảo vệ sức khoẻ. Tham gia đăng kí nghĩa vụ quân sự khi đến tuổi; sẵn sàng lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Tích cực tham gia các hoạt động an ninh, quốc phòng ở địa phương; tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa. Vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Chúng ta phải cố gắng học tập thật tốt để sau này có thể giúp ích cho xã hội. Chỉ cần học tập phấn đấu không phá phách, trộm cướp, ma túy và các tệ nạn xã hội là các bạn đã có thể giúp ích cho xã hội và khi các học học thành tài làm việc trong cơ quan nhà nước dù bất cứ ở một bộ máy nào thì các bạn cũng đang giúp ích cho nhân dân.

Xem thêm các bài giải bài tập Giáo dục công dân lớp 6 sách Chân trời sáng tạo hay, chi tiết khác:

Khởi động trang 43 Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy quan sát các bạn dưới dây và đoán xem bạn nào…

Khám phá 1 trang 44 Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo: – Căn cứ nào để xác định một người nào là công dân nước…

Khám phá 2 trang 45 Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Quan sát các hình ảnh sau và trả lời câu hỏi: Thông tin…

Khám phá 3 trang 45 – 46 Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Tìm hiểu các điều 15, 16, 17, 18, 35 và 37 của luật…

Luyện tập 1 trang 46 – 47 Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Em hãy đọc và thảo luận các tình huống sau: Tình…

Luyện tập 2 trang 47 Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Chia sẻ tấm gương Việt Nam tiêu biểu: Em hãy chia sẻ ít…

Vận dụng 1 trang 47 Giáo dục công dân lớp 6 – Chân trời sáng tạo: Tự giới thiệu về bản thân…