Cách làm đơn phúc khảo điểm thi đại học

Bất kỳ thí sinh nào tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đều có quyền được phúc khảo lại bài thi khi kết quả nhận về không phản ánh đúng năng lực làm bài thi của mình, hoặc cho rằng trong quá trình chấm thi có sai sót. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết thủ tục phúc khảo bài thi:

1. Phúc khảo thi là gì?

“Phúc” có nghĩa là xem xét, đánh giá, “khảo” nghĩ là thi cử. “Phúc khảo” được hiểu là hoạt động chấm lại, kiểm tra lại bài thi đã được chấm lần thứ nhất.

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, những thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT đều được quyền phúc khảo trong khoảng thời gian luận định nếu cho rằng việc chấm thí có xảy ra sai sót, dẫn đến kết quả chênh lệch điểm so với năng lực của thí sinh, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của mình.

2. Hướng dẫn thủ tục làm đơn phúc khảo

Đơn phúc khảo có thể viết bằng tay hoặc đánh máy, đảm bảo có những nôi dung cơ bản sau:

1. Chủ thể nhận: Hội đồng thi tốt nghiệp THPT trường…(tên trường nơi mình đăng ký dự thi).

2. Thông tin cá nhân: Họ tên; ngày, tháng, năm sinh; số báo danh (điền đầy đủ cả phần số và phẫn chữ nếu có); cung cấp thông tin địa điểm tên trường nơi mình đăng ký dự thi.

3. Trình bày yêu cầu phúc khảo các môn thi xin chấm phúc khảo, kèm theo điểm đã công bố và những ghi chú liên quan.

4. Cam đoan các thông tin trên là đúng sự thật, và thí sinh sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

5. Ký và ghi rõ họ tên của người làm đơn.

Thí sinh có thể tham khảo mẫu đơn phúc khảo TẠI ĐÂY

Chú ý: Thí sinh có thể cung cấp thêm thông tin (số điện thoại, địa chỉ…) để tiện liên hệ.

3. Địa điểm và thời hạn nhận đơn phúc khảo

Thời hạn và địa điểm phúc khảo bài thi THPT 2022 như sau:

Thời hạn: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày công bố điểm thi, thí sinh có quyền nộp đơn phúc khảo bài thi THPT 2022. Theo đó, thu nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo từ ngày 24/7 đến hết ngày 3/8; xét công nhận tốt nghiệp THPT sau phúc khảo chậm nhất ngày 18/8, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo thì cần nộp đơn trong thời gian này. Nếu nộp đơn không trong thời hạn luật định thì yêu cầu của thí sinh không được xử lý.

Địa điểm: Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi mình đăng ký dự thi.

4. Thứ tự phúc khảo thi

Bước 1: Thí sinh soạn đơn phúc khảo và nộp đơn tại đơn vị mình đăng ký thi trong thời gian Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định

Bước 2: Hội đồng nơi thí sinh đăng ký dự thi nhận đơn phúc khảo của thí sinh và chuyển dữ liệu đến hội đồng thi.

Bước 3: Hội đồng thi phải công bố kết quả phúc khảo có thí sinh trong thời hạn 15 ngày kể tử ngày hết hạn nhận đơn phúc khảo. Kết quả phúc khảo sẽ là kết quả cuối cùng.

5. Sau khi phúc khảo thí sinh nhận về kết quả như thế nào?

Sau khi thí sinh phúc khảo bài thi, có 2 trường hợp nhận được kết quả như sau:

Trường hợp 1: Thí sinh được nâng điểm lên so với điểm chấm sơ khảo

Trong quá trình chấm thi nếu có sai sót như: Cộng điểm sai, ghi nhầm điểm bài thi, chấm sai điểm, lỗi kỹ thuật trong bài thi trắc nghiệm…Thí sinh phúc khảo có thể được nâng điểm lên so với điểm đã công bố. Nếu điểm phúc khảo lệch hơn so với điểm chấm đợt 1 từ 0,25 điểm trở lên sẽ được điều chỉnh điểm. Nếu điểm phúc khảo lệch ít hơn 0,25 điểm thì điểm sẽ được giữ nguyên. Nếu điểm thi của thí sinh lệch so với điểm ban đầu 0,5 trở lên, hội đồng tổ chức đối thoại trực tiếp so với cán bộ coi thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo, điều chỉnh theo điểm phúc khảo.

Trường hợp 2: Thí sinh bị trừ điểm xuống so với điểm chấm lần thứ nhất

Trong trường hợp phúc khảo mà ban phúc khảo phát hiện thêm sai sót của thí sinh, điểm của thí sinh sẽ bị trừ xuống. Điểm phúc khảo có khả năng thấp hơn điểm sơ khảo đã được công bố. Vì vậy, thí sinh cần cân nhắc kỹ, chắc chắn về khả năng làm của mình trước khi gửi đơn phúc khảo.

Trên đây là những hướng dẫn về thủ tục làm đơn phúc khảo điểm thi, các thí sinh cần nắm rõ đề đảm bảo quyền lợi của mình.